Intermetzo Zonnehuizen

Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum HKJ) stelt diagnoses en behandelt kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) die (vermoedelijk) te maken hebben met traumagerelateerde problematiek. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 

IntermetzoBehandelingen voor enkelvoudige-  en complexe trauma’s

Intermetzo biedt behandelingen voor enkelvoudige-  en complexe trauma’s. Een enkelvoudig trauma kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een kind een ernstige of onverwachte gebeurtenis heeft meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval of het verlies van een dierbare. Van complex trauma is  sprake wanneer kinderen in hun gezinssituatie meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik, verwaarlozing en/of huiselijk geweld. Als er sprake is van een verstandelijke beperking kan je ook bij Intermetzo terecht.

 

Behandelvormen bij Intermetzo

Het jeugdtraumacentrum kan vaststellen of bij het kind sprake is van een trauma. Als blijkt dat dit zo is, kan het kind behandeld worden. Afhankelijk van de situatie kunnen ze verschillende behandelvormen toepassen, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie (CGT), spel- en muziektherapie. Ouders, pleegouders en/of andere direct betrokkenen in het dagelijks leven van het kind worden actief bij de behandeling betrokken.

 

Aanmelden met verwijsbrief van hulpverlener

Ouders en verzorgers kunnen het kind schriftelijk aanmelden bij het cliëntservicebureau. Daarvoor is wel een verwijsbrief van huisarts of andere hulpverlenende instantie nodig. Mocht je eerst willen overleggen, dan kan je contact opnemen met een medewerker van Intermetzo. De medewerker zal bekijken of de aanmelding op zijn plaats is. Als dit het geval is, wordt gevraagd om het aanmeldformulier in te vullen en aan het cliëntservicebureau op te sturen. Dit kan je als ouder of verzorger zelf doen of laten doen door de doorverwijzer. Daarbij wordt verzocht om bestaande rapportages over het kind mee te sturen. Deze zijn nodig om de intake, die hierna volgt, zo zorgvuldig mogelijk te kunnen voorbereiden.

 

Top Referent Trauma Centrum

Intermetzo is erkend als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) vanwege hun specifieke expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met traumagerelateerde problematiek.

 

Consultatie, advies en deskundigheidsbevordering

Naast diagnostiek en behandeling biedt Intermetzo ook consultatie, advies en deskundigheidsbevordering. De Intermetzo heeft ruime ervaring in het trainen van professionals in de jeugdzorg (pleegzorg), jeugdwelzijnswerk, onderwijs en GGZ op het gebied van traumasensitief werken.

 

Ga direct naar de website

 
www.intermetzo.nl

Contactgegevens

070 331 7461www.intermetzo.nl

Voor aanmelden
Cliëntservicebureau Intermetzo 
088 547 7004

Adresgegevens
Torenstraat 172 
2513 BW Den Haag