Intermetzo Zonnehuizen – Polikliniek Den Haag

Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum HKJ) stelt diagnoses en behandelt kinderen en jongeren die (vermoedelijk) te maken hebben met traumagerelateerde problematiek. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 

Intermezzo logo

 

Voor wie is de hulp?

Intermetzo richt zich op kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) die (vermoedelijk) te maken hebben met trauma. Er worden kinderen behandeld met enkelvoudig trauma en kinderen met complex trauma. Enkelvoudig trauma kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een kind een ernstige of onverwachte gebeurtenis heeft meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk of het verlies van een dierbare. Van complex trauma is bijvoorbeeld sprake wanneer kinderen in hun gezinssituatie meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals seksueel misbruik, verwaarlozing en/of huiselijk geweld. Als er sprake is van een verstandelijke beperking kan je ook bij Intermetzo terecht.

Welke hulp biedt Intermetzo?

Intermetzo kan vaststellen of bij het kind sprake is van een trauma. Als blijkt dat dit zo is, kan de Intermetzo het kind behandelen. Afhankelijk van de situatie kunnen ze verschillende behandelvormen toepassen, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie (CGT), spel- en muziektherapie. Ouders, pleegouders en/of andere direct betrokkenen in het dagelijks leven van het kind worden actief bij de behandeling betrokken.

Aanmelding

Ouders en verzorgers kunnen het kind schriftelijk aanmelden bij het cliëntservicebureau. Daarvoor is wel een verwijsbrief van huisarts of andere hulpverlenende instantie nodig. Mocht je eerst willen overleggen, dan kan je contact opnemen met een medewerker van Intermetzo. De medewerker zal bekijken of de aanmelding bij Intermetzo op zijn plaats is. Als dit het geval is, wordt gevraagd om het aanmeldformulier in te vullen en aan het cliëntservicebureau op te sturen. Dit kan je als ouder of verzorger zelf doen of laten doen door de doorverwijzer. Daarbij wordt verzocht om bestaande rapportages over het kind mee te sturen. Deze zijn nodig om de intake, die hierna volgt, zo zorgvuldig mogelijk te kunnen voorbereiden.

Top Referent Trauma Centrum

Intermetzo is erkend als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) vanwege hun specifieke expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met traumagerelateerde problematiek.

Consultatie, advies en deskundigheidsbevordering

Naast diagnostiek en behandeling biedt Intermetzo ook consultatie, advies en deskundigheidsbevordering. De Intermetzo heeft ruime ervaring in het trainen van professionals in de jeugdzorg (pleegzorg), jeugdwelzijnswerk, onderwijs en GGZ op het gebied van traumasensitief werken.

Contactgegevens

070 331 7461www.intermetzo.nl

Voor aanmelden
Cliëntservicebureau Intermetzo 
088 547 7004

Adresgegevens
Torenstraat 172 
2513 BW Den Haag