Informatiepunt Detentieverloop 

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken. Het gaat hier om veroordeelden in het gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken. Het informatiepunt is opgezet om te voorkomen dat slachtoffers en nabestaanden onverwacht worden geconfronteerd met de dader.

 

Informatieverstrekking aan slachtoffers en nabestaanden

 

Vonnis ná 01-01-2018

Het Informatiepunt Detentieverloop verstrekt alleen informatie als de veroordeelde een strafrestant heeft van 30 dagen of meer.

 

Vonnis vóór 01-01-2018

Het Informatiepunt Detentieverloop verstrekt alleen informatie wanneer:
 • Je het recht hebt gehad om te spreken in de rechtszaal;
 • De veroordeelde vanaf het moment dat hij/zij  is opgepakt, tot aan de uitspraak continu vast is blijven zitten. In het geval van een schorsing in de tussenliggende periode zal het IDV geen informatie verstrekken;
 • Ook als de veroordeelde onvoorwaardelijke TBS met dwang  of een PIJ-maatregel (PIJ=TBS voor jeugdigen) opgelegd heeft gekregen zal het Informatiepunt Detentieverloop informatie verstrekken.

Slachtoffers worden automatisch geïnformeerd

Na afloop van de rechtszaak worden de benodigde gegevens automatisch naar het IDV gestuurd. Wanneer je op het ‘wensenformulier’ van het parket hebt aangegeven geïnformeerd te willen worden, ontvang je standaard  een brief van het Informatiepunt Detentieverloop. Ook kan je zelf aan het Informatiepunt Detentieverloop aangeven of je wel of geen informatie over het strafverloop wilt ontvangen.

 

Wat voor informatie wordt door het IDV verstrekt?

Gevangenisstraf

 • de eerste keer onbegeleid verlof
 • beëindiging van de gevangenisstraf
 • indien van toepassing: overlijden tijdens de gevangenisstraf of ontsnapping

TBS

 • Opname in een TBS-kliniek
 • Elke wijziging in het type verlof (bijvoorbeeld van begeleid naar onbegeleid verlof)
 • Beëindiging van TBS
 • Indien van toepassing: overlijden tijdens de maatregel, of ontsnapping

PIJ (= TBS voor jeugdigen)

 • Elke wijziging in het type verlof (bijvoorbeeld van begeleid naar onbegeleid verlof)
 • Beëindiging van PIJ
 • Indien van toepassing: overlijden tijdens de maatregel, of ontsnapping

 

Neem direct contact op met het IDV om te vragen naar de stand van zaken van het detentieverloop van de dader

Contactgegevens

088 699 1951

Informatiepunt Detentieverloop (IDV) (gevestigd in het arrondissementsparket Oost-Nederland)
Eusebiusbinnensingel 28
6811 BX Arnhem

Postbus 9032
6800 EP Arnhem