Informatiepunt Detentieverloop 

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken. Het gaat hier om veroordeelden in het gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken. Het informatiepunt is opgezet om te voorkomen dat slachtoffers en nabestaanden onverwacht worden geconfronteerd met de dader.

 

Informatieverstrekking aan slachtoffers en nabestaanden van spreekrechtwaardige delicten

Het Informatiepunt Detentieverloop verstrekt alleen informatie als de dader vanaf het moment dat hij of zij als verdachte is opgepakt, tot aan de uitspraak door de rechter continu vast is blijven zitten. Als er dus sprake was van een schorsing in die tussenliggende periode zal het Informatiepunt Detentieverloop geen informatie verstrekken. Daarnaast moet in ieder geval één van de onderstaande punten van toepassing zijn:

 

 • Je hebt het recht gehad om te spreken in de rechtszaal;
 • De dader is terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging opgelegd
 • De dader is geplaatst in een inrichting voor jeugdigen;

 

Slachtoffers worden automatisch geïnformeerd

Als je recht hebt op de informatie, wordt je automatisch een antwoordformulier toegestuurd. Op dit formulier kun je aangeven dat je geïnformeerd wil worden. Ook kan je zelf aan het Informatiepunt Detentieverloop doorgeven dat je (alsnog) informatie over het strafverloop wil ontvangen.

 

Informatie over gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken

Het Informatiepunt Detentieverloop informeert over het verloop van de straf. Je kan ook altijd zelf contact opnemen met de organisatie om te vragen naar de stand van zaken van het detentieverloop van de dader waar jij slachtoffer of nabestaande van bent. Het Informatiepunt Detentieverloop geeft informatie over:

 

Gevangenisstraf

 • de eerste keer verlof
 • beëindiging van de gevangenisstraf
 • indien van toepassing: overlijden tijdens de gevangenisstraf of ontsnapping

 

TBS

 • Opname in een TBS-kliniek
 • Elke wijziging in het type verlof (bijvoorbeeld van begeleid naar onbegeleid verlof)
 • Wanneer de dader buiten de TBS-kliniek gaat wonen
 • Beëindiging van TBS
 • Indien van toepassing: overlijden tijdens de maatregel, of ontsnapping

 

PIJ (= TBS voor jeugdigen)

 • Elke wijziging in het type verlof (bijvoorbeeld van begeleid naar onbegeleid verlof)
 • Beëindiging van PIJ
 • Indien van toepassing: overlijden tijdens de maatregel, of ontsnapping

 

Neem contact op met het Informatiepunt Detentieverloop

 

Contactgegevens

088 699 1951

Informatiepunt Detentieverloop (IDV) (gevestigd in het arrondissementsparket Oost-Nederland)
Eusebiusbinnensingel 28
6811 BX Arnhem

Postbus 9032
6800 EP Arnhem