Informatiepunt Detentieverloop 

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 

Informatiepunt Detentieverloop logo

 

Wie heeft de mogelijkheid om door het IDV te worden geïnformeerd?

Het IDV verstrekt alleen informatie als de dader vanaf het moment dat hij/zij als verdachte is opgepakt, tot aan de uitspraak door de rechter continu vast is blijven zitten. Als er dus sprake was van een schorsing in die tussenliggende periode zal het IDV geen informatie verstrekken.
Daarnaast moet in ieder geval één van de onderstaande punten van toepassing zijn:
1. je hebt het recht gehad om te spreken in de rechtszaal
2. de dader is een gevangenisstraf van langer dan acht jaar opgelegd
3. de dader is terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging opgelegd
4. de dader is geplaatst in een inrichting voor jeugdigen

Hoe zorg je ervoor dat je de informatie krijgt?

Als je recht hebt op de informatie, wordt je automatisch een antwoordformulier toegestuurd. Op dit formulier kun je aangeven dat je geïnformeerd wil worden. Ook kan je zelf aan het IDV doorgeven dat je (alsnog) informatie over het strafverloop wil ontvangen.

Welke informatie geeft het IDV?

Het IDV informeert over het verloop van de straf. Je kan ook altijd zelf contact opnemen met het IDV om te vragen naar de stand van zaken van het detentieverloop van de dader waar jij slachtoffer of nabestaande van bent. Het IDV geeft informatie over:

a) gevangenisstraf
1. de eerste keer verlof
2. beëindiging van de gevangenisstraf
3. indien van toepassing: overlijden tijdens de gevangenisstraf of ontsnapping

b) TBS
1. opname in een TBS-kliniek
2. elke wijziging in het type verlof (bijvoorbeeld van begeleid naar onbegeleid verlof)
3. wanneer de dader buiten de TBS-kliniek gaat wonen
4. beëindiging van TBS
5. indien van toepassing: overlijden tijdens de maatregel, of ontsnapping

c) PIJ (= TBS voor jeugdigen)
1. elke wijziging in het type verlof (bijvoorbeeld van begeleid naar onbegeleid verlof)
2. beëindiging van PIJ
3. indien van toepassing: overlijden tijdens de maatregel, of ontsnapping

Contactgegevens

088 699 1951

Informatiepunt Detentieverloop (IDV) (gevestigd in het arrondissementsparket Oost-Nederland)
Eusebiusbinnensingel 28
6811 BX Arnhem

Postbus 9032
6800 EP Arnhem