I-Psy

I-psy biedt interculturele psychiatrie. Intercultureel betekent hier dat er rekening wordt gehouden met verschillende sociale en culturele achtergronden. Ook is er extra aandacht voor eventuele migratie-ervaringen, geloofsovertuigingen en de persoonlijke situatie van de patiënt. Patiënten van alle nationaliteiten en culturele achtergronden zijn welkom, en kunnen in 75% van de gevallen in de eigen taal geholpen worden.

 

I-psySamenhang tussen psychische klachten en een migratiegeschiedenis

Psychische problemen kunnen heel vaak samenhangen met een migratiegeschiedenis. Veel mensen ervaren problemen met het leven in een vreemd land. Om deze psychische problemen goed te kunnen begrijpen is het belangrijk dat de behandelaar ook kennis heeft over jouw culturele achtergrond. De hulpverleners bij I-psy hebben zelf verschillende culturele achtergronden dat het makkelijker maakt om jou te begrijpen en je hierdoor beter kunnen behandelen. Op de website vind je een overzicht van de talen die hier worden gesproken.

 

Behandeling van verschillende psychische problemen

De hulpverleners van I-Psy hebben ervaring met de behandeling van tal van psychische problemen. Onderstaand een overzicht van veel voorkomende klachten:

 

  • Angst: door het leven in een onbekende cultuur met nieuwe en soms onbegrijpelijke wetten, regels en gewoonten;
  • Criminaliteit: agressief gedrag en criminaliteit als gevolg van vrijwillige of gedwongen migratie;
  • Depressie: sombere en lusteloze gevoelens bij mensen die naar een nieuw land verhuisd zijn;
  • Discriminatie: psychische en lichamelijke klachten als gevolg van discriminatie;
  • Djinns en demonen: plotselinge benauwdheid, hartkloppingen en gevoel van angst toegeschreven aan Djinns of geesten;
  • Heimwee: gevoelens van somberheid, angst of verdriet na het verlaten van een geboorteland;
  • Pijnklachten: chronische pijn waarvoor artsen geen goede verklaring kunnen vinden;
  • Trauma: als gevolg van oorlog of ander geweld (bijvoorbeeld een overval, mishandeling of een inbraak);
  • Verslaving: afhankelijkheid van alcohol of drugs.

 

Locaties door heel Nederland

I-Psy heeft is gevestigd in meer dan 20 locaties door heel Nederland. Op de website vind je een overzicht van alle locaties. Ook vind je hier de gemiddelde wachttijd per locatie.

 

Aanmelden voor interculturele psychiatrie

Aanmelden voor de zorg van I-ipsy kan online door middel van het inschrijfformulier. Let top: het is wel noodzakelijk dat er een verwijzing van een huisarts meegezonden wordt. Overigens kan de huisarts ook een aanmelding voor jou doen. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het aanmeldformulier voor verwijzers.

 

Ga direct naar de website van I-Psy

 
www.i-psy.nl

Contactgegevens

088-358 96 00www.i-psy.nl

I-psy heeft vestigingen door het hele land; op de website en via het landelijke nummer zijn de adressen op te vragen.