I-Psy

I-psy biedt interculturele psychiatrie. Ze geven specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen en hebben veel ervaring met patiënten van uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden.

 

I-Psy logo

 

Voor wie is de hulp?

Mensen met psychische klachten. Patiënten van alle nationaliteiten en culturele achtergronden zijn welkom, en kunnen in 75% van de gevallen in de eigen taal geholpen worden.

Welke hulp biedt i-psy?

I-psy geeft specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen. Problemen die vaak samenhangen met migratie en de veranderingen in cultuur, sociale verbanden en leefomgeving.

I-psy biedt je een behandeling die aansluit bij je persoonlijke levenssituatie. Een behandeling die rekening houdt met je cultuur en je geloofsovertuiging. En een behandeling die bij voorkeur gegeven wordt door een hulpverlener die je cultuur kent en je (moeder)taal spreekt.

Een schokkende ervaring in welke vorm dan ook, kan traumatisch zijn en stress veroorzaken. Sommige mensen gaan daar gemakkelijker mee om dan anderen. Mensen die in het verleden zijn geconfronteerd met vergelijkbare gebeurtenissen zijn extra kwetsbaar. Het is van groot belang zo vroeg mogelijk hulp te vragen. Laat je niet weerhouden van het vragen van hulp door schaamte of bescheidenheid.

Iedereen die een beroep wil doen op interculturele psychiatrie kan met een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts terecht bij i-psy. Er worden onder andere patiënten behandeld van Turkse, Marokkaanse, Koerdische, Aziatische en Afrikaanse afkomst en mensen die uit Oost-Europese landen komen. De hulpverleners hebben veel ervaring in de behandeling van post traumatische stress stoornissen.

Contactgegevens

088-358 96 00www.i-psy.nl

I-psy heeft vestigingen door het hele land; op de website en via het landelijke nummer zijn de adressen op te vragen.