HVO-Querido

HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan mensen die hulp nodig hebben om weer vooruit te kunnen. Het gaat hierbij om slachtoffers van mensenhandel, prostituees, dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen in nood, volwassenen en jongeren met psychiatrische of psychosociale problemen en verslaafden. HVO-Querido is een zorgorganisatie die actief is in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem.

 

HVO-QueridoSpecialistische hulp voor slachtoffers mensenhandel

Vanuit het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel biedt HVO-Querido hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Denk hierbij aan seksuele uitbuiting , loverboys of uitbuiting op de werkvloer. Slachtoffers van mensenhandel die in Nederland gesignaleerd worden, kunnen hier opvang, begeleiding en voorlichting krijgen. Hun kinderen zijn ook welkom. Het coördinatiepunt ondersteunt ook hulpverleners die te maken hebben met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel en mensen die (seksuele) uitbuiting in hun omgeving vermoeden.

 

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel helpt op vier manieren: beleidsmatig, adviserend, ondersteunend en uitvoerend in de coördinatie van hulp, bemiddeling en de opvang/begeleiding van slachtoffers. Ze bieden bijvoorbeeld zelf psychosociale hulp en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde psychosociale hulp. Daarnaast kunnen ze onder andere juridische ondersteuning inschakelen en zo nodig ondersteunen bij terugkeer naar het land van herkomst.

Vermoed je dat iemand in je omgeving slachtoffer is van mensenhandel of ben je zelf slachtoffer? Aarzel niet en neem contact met op met het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel. Je kunt hen 24 uur per dag bereiken via de contactgegevens die hiernaast zichtbaar zijn.

Contactgegevens

020 - 6263800 www.hvoquerido.nl

Telefonisch bereikbaar van 08:00 – 23:00 uur.

Adres HVO-Querido
Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel
 
Roggeveenstraat 8 
1013 PV Amsterdam 

Bij crisis/nood
Tel: 06 10 59 94 58 (23.00 – 08.00 uur)