Herlaarhof

Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Herlaarhof is als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen van klachten als gevolg van trauma bij kinderen en jongeren. Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 

Herlaarhof logo

 

Voor wie is de hulp?

Herlaarhof richt zich op kinderen van 0-18 jaar die zijn of worden blootgesteld aan uiteenlopende traumatiserende gebeurtenissen binnen of buiten het gezin.
– eenmalig trauma: bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, brand of pijnlijke medische ingreep
– chronische traumatisering: als je herhaaldelijk te maken hebt gehad met traumatische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld psychische of lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, bedreiging of oorlogservaringen.

Welke hulp biedt Herlaarhof?

Herlaarhof kan vaststellen of er sprake is van trauma en de klachten in kaart brengen. Als er sprake is van trauma, wordt EMDR ingezet, of cognitieve gedragstherapie (CGT) om herinneringen aan de gebeurtenis te verwerken en de emoties erbij af te zwakken. Soms wordt ook medicatie ingezet. Aan het eind van de behandeling adviseert het traumacentrum over de vervolgbehandeling.

Herlaarhof biedt ook hulp voor behandeling van vroegkinderlijk trauma. Dit gebeurt door specialisten op het gebied van Infant Mental Health (IMH). Voor jonge kinderen is de kennis en expertise in huis om middels preverbale traumaverwerking de herinneringen aan de gebeurtenis te verwerken. Deze preverbale traumaverwerking kan ook op oudere leeftijd worden ingezet als behandelvorm. Daarnaast kan er hulp geboden worden bij ingewikkelde dynamiek vanwege bijvoorbeeld incest, misbruik tussen broers en zussen en misbruik binnen het netwerk.

Tot slot levert Herlaarhof ook een bijdrage aan het creëren van veiligheid binnen gezinnen. Onder andere door gesprekken te voeren met ouders en kind gezamenlijk. In die gesprekken wordt informatie gegeven over de gevolgen van het trauma en over wat kinderen zelf kunnen doen om minder last te hebben van de gevolgen en hoe de ouders hen daarbij kunnen helpen.

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan alleen door een verwijzer, zoals je (huis)arts, Bureau Jeugdzorg of het wijkteam/CJG van je gemeente. Je kan natuurlijk wel vragen om een verwijzing naar Herlaarhof. Voor informatie over het hulpaanbod of over aanmeldingen kan je hun website raadplegen of contact opnemen.

Top Referent Trauma Centrum
Vanwege hun kwaliteiten om kinderen en jongeren met een vroegkinderlijk chronisch trauma te behandelen, is het Herlaarhof een Top Referent Trauma Centrum.

Contactgegevens

0900-2020700www.herlaarhof.nl

Herlaarhof heeft vestigingen in Vught, Helmond, Veldhoven, Oss, Zaltbommel, Den Bosch, Waalwijk en Drunen.