Herlaarhof

Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en is als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen traumatische klachten bij kinderen en jongeren. Herlaarhof heeft vestigingen in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch. Ongeacht waar je in Nederland woont kun je hier terecht.

 

Voor jongeren en kinderen met eenmalige of chronische trauma’s

Herlaarhof richt zich op kinderen van 0-18 jaar die zijn of worden blootgesteld aan uiteenlopende traumatiserende gebeurtenissen binnen of buiten het gezin. Traumaklachten kunnen worden onderverdeeld in:

  • Eenmalig trauma: bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, brand of pijnlijke medische ingreep
  • Chronische traumatisering: als je herhaaldelijk te maken hebt gehad met traumatische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld psychische of lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, bedreiging of oorlogservaringen.

 

In kaart brengen en behandelen van trauma’s

Herlaarhof kan vaststellen of er sprake is van trauma en de klachten in kaart brengen. Als er sprake is van trauma, wordt EMDR ingezet, of cognitieve gedragstherapie (CGT) om herinneringen aan de gebeurtenis te verwerken en de emoties erbij af te zwakken. Soms wordt ook medicatie ingezet. Aan het eind van de behandeling adviseert het traumacentrum over de vervolgbehandeling.

 

Herlaarhof biedt ook hulp voor behandeling van vroegkinderlijk trauma. Dit gebeurt door specialisten op het gebied van Infant Mental Health (IMH). Voor jonge kinderen is de kennis en expertise in huis om middels preverbale traumaverwerking de herinneringen aan de gebeurtenis te verwerken. Deze preverbale traumaverwerking kan ook op oudere leeftijd worden ingezet als behandelvorm. Daarnaast kan er hulp geboden worden bij ingewikkelde dynamiek vanwege bijvoorbeeld incest, misbruik tussen broers en zussen en misbruik binnen het netwerk.

 

Biedt ook gezinstherapie aan

Tot slot levert Herlaarhof ook een bijdrage aan het creëren van veiligheid binnen gezinnen. Onder andere door gesprekken te voeren met ouders en kind gezamenlijk. In die gesprekken wordt informatie gegeven over de gevolgen van het trauma en over wat kinderen zelf kunnen doen om minder last te hebben van de gevolgen en hoe de ouders hen daarbij kunnen helpen.

 

Aanmelden door een huisarts, jeugdzorg of andere verwijzer

Aanmelden kan alleen door een verwijzer, zoals je (huis)arts, Bureau Jeugdzorg of het wijkteam/CJG van je gemeente. Je kan natuurlijk wel vragen om een verwijzing naar Herlaarhof. Voor informatie over het hulpaanbod of over aanmeldingen kan je hun website raadplegen of contact opnemen.

 

Ga direct naar de website van Herlaarhof

 
www.herlaarhof.nl

Contactgegevens

0900-2020700www.herlaarhof.nl

Herlaarhof heeft vestigingen in Vught, Helmond, Veldhoven, Oss, Zaltbommel, Den Bosch, Waalwijk en Drunen.