Fier

Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De opdracht van Fier is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling. Slachtoffers uit heel Nederland kunnen een beroep doen op Fier.

 

Fier logo

 

Voor wie is de hulp?

Heb je te maken (gehad) met bijvoorbeeld bedreiging en geweld in je relatie, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, familieleden die jou mishandelen of problemen binnen een eercultuur? Dan kun je bij Fier hulp krijgen om jezelf uit deze lastige situatie te helpen. Fier helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie/loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Ook als (je denkt dat) een bekende van je in de problemen zit, kun je contact zoeken.

Welke hulp biedt Fier?

Het hulpverleningsaanbod van Fier is divers. Fier is telefonisch bereikbaar om met je te praten. Jongeren kunnen op speciale tijden chatten met een hulpverlener via www.chatmetfier.nl. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een oplossing. Dit kan helemaal anoniem.
Je kunt bij Fier ook terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen.
Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt Fier intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen van Fier bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam.

Vanuit het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (onderdeel van Fier) zet de organisatie in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers van mensenhandel. Het CKM biedt slachtoffers van mensenhandel veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.

Contactgegevens

088 2080 000 www.fier.nl

Telefonisch 24 uur bereikbaar

Chatten met Fier  
Dit kan op bepaalde tijden via www.chatmetfier.nl 

Hoofdvestiging Fier 
Holstmeerweg 1 
8936 AS Leeuwarden 
 
Postadres Fier 
Postbus 1087 
8900 CB Leeuwarden