Fier

Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, ofwel huiselijk geweld. De organisatie werkt aan het voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling. Slachtoffers uit heel Nederland kunnen een beroep doen op Fier.

 

FierHulp voor slachtoffers maar ook voor naasten van slachtoffers

Heb je te maken (gehad) met bedreiging en geweld in je relatie, gedwongen seks, uit de hand gelopen ruzies, familieleden die jou mishandelen of problemen binnen een eercultuur? Dan kun je bij Fier hulp krijgen om jezelf uit deze lastige situatie te helpen. De organisatie helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie/loverboys, mensenhandel, seksueel misbruik, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Ook als (je denkt dat) een bekende van je in de problemen zit, kun je met Fier contact opnemen.

 

Chatfunctie voor jongeren

Het hulpverleningsaanbod van Fier is divers. De organisatie is telefonisch bereikbaar om met je te praten. Jongeren kunnen op speciale tijden chatten met een hulpverlener via www.chatmetfier.nl. De hulpverlener zoekt samen met jou naar een oplossing. Dit kan helemaal anoniem.

 

Opvang en behandeling van traumatische klachten

Je kunt bij Fier ook terecht voor behandeling van je trauma en voor hulp bij andere klachten en problemen. Verder is het mogelijk om trainingen te volgen en aan lotgenotengroepen deel te nemen. Als dat nodig is, kun je (met eventuele kinderen) een veilige plek in een opvanghuis krijgen. Ook biedt Fier intensieve 7×24 uur behandeling en beschermd wonen. De opvang- en behandelvoorzieningen bevinden zich in Leeuwarden en in Rotterdam.

 

Verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers van mensenhandel

Vanuit het Centrum Kinderhandel Mensenhandel zet de organisatie in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers van mensenhandel. Het CKM biedt slachtoffers van mensenhandel veilige opvang, behandeling en hulp bij verblijfsrechtelijke en juridische procedures.

 

Ga direct naar de website van Fier

 
www.f ier.nl

Contactgegevens

088 2080 000 www.fier.nl

Telefonisch 24 uur bereikbaar

Chatten met Fier  
Dit kan op bepaalde tijden via www.chatmetfier.nl 

Hoofdvestiging Fier 
Holstmeerweg 1 
8936 AS Leeuwarden 
 
Postadres Fier 
Postbus 1087 
8900 CB Leeuwarden