Antidiscriminatiebureaus

In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus (ADB). Antidiscriminatiebureaus zijn erop gericht mensen te helpen die zich gediscrimineerd voelen.

 

Antidiscriminatiebureaus logo

 

Nederland is een land waar niemand zijn eigen ik hoeft te verstoppen. Want iedereen die in woont, heeft recht op gelijke behandeling. Artikel 1 van onze grondwet bepaalt dat. Toch worden sommige mensen nog steeds anders behandeld vanwege leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap, geloof, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook. Welke hulp bieden ze? Heb je een klacht over discriminatie? Bij de bureaus zitten mensen die naar je luisteren, advies kunnen geven en, als het nodig is, samen met jou een officiële procedure starten.

Je kan ook terecht bij de bureaus om een melding te doen als je ziet dat iemand anders gediscrimineerd wordt en als je wilt weten wat je kunt doen om discriminatie in je woon- of werkomgeving tegen te gaan.

Contactgegevens

0900 - 2354354www.discriminatie.nl

Op de website vind je hoe je in contact kan komen met een antidiscriminatiebureau bij jou in de buurt. Voor klachten over internetdiscriminatie kun je contact opnemen met het Meldpunt Discriminatie Internet