Anti Discriminatie Bureau

Wordt je gediscrimineerd op school, op je werk of op straat? Maak hier dan een melding van bij een Anti Discriminatie Bureau. Iedere gemeente in Nederland is verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Deze voorziening heeft als taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Ook wordt iedere klacht geregistreerd, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

 

Anti Discriminatie BureauWelke discriminatiegronden zijn er allemaal?

Discriminatie is in Nederland wettelijk verboden. Lees hier meer over Artikel 1 van de grondwet waarin dit beschreven wordt. Er zijn verschillende kenmerken waarop iemand gediscrimineerd kan worden. In de wet worden de volgende discriminatiegronden uitdrukkelijk genoemd:

 

 • Leeftijd: te oud of te jong;
 • Seksuele gerichtheid: het feit dat je hetero-, homo- of biseksueel bent;
 • Religie: discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging;
 • Ras: huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond;
 • Geslacht: man, vrouw, transgender of mensen met een intersekse conditie;
 • Nationaliteit: vanwege de nationaliteit die in je paspoort of verblijfsvergunning staat;
 • Handicap of chronische ziekte
 • Politieke overtuiging
 • Burgerlijke staat: gehuwd of ongehuwd, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap, gescheiden, wettig of onwettig kind en alleenstaand;
 • Soort contract
 • Arbeidsduur

 

Meld discriminatie via de website of app

Er zijn meerdere manieren waarop je discriminatie kunt melden. Op de website www.discriminatie.nl vind je een meldingsformulier. Voer hier je klacht, postcode en persoonsgegevens in. Vervolgens wordt de melding verstuurd naar het Anti Discriminatie Bureau bij jou in de buurt. Ga voor een overzicht van alle Anti Discriminatie Bureaus in Nederland via deze link.

 

Je kunt ook de app downloaden voor Android of iOS en een melding maken via je smartphone. Dit kan door een account aan te maken, of anoniem een melding te doen. De app kan gratis gedownload worden in de App Store.

 

Ga direct naar de website van het Anti Discriminatie Bureau

 
www.discriminatie.nl

Contactgegevens

0900 - 2354354www.discriminatie.nl

Op de website vind je hoe je in contact kan komen met een antidiscriminatiebureau bij jou in de buurt. Voor klachten over internetdiscriminatie kun je contact opnemen met het Meldpunt Discriminatie Internet