Terug naar nieuws

Welke vormen van kindermishandeling bestaan er?

Geplaatst op 05 feb 2019

Kindermishandeling kent helaas vele gezichten. Naast de meest zichtbare vorm: lichamelijke mishandeling, zijn verwaarlozing en geestelijke mishandeling, net zo schadelijk. Heb je een vermoeden van kindermishandeling bij jezelf of bij een ander? Dan is het goed om te weten welke vormen van kindermishandeling er bestaan.
 

Lichamelijke mishandeling

 
Wanneer een kind vaak geslagen wordt thuis, is sprake van lichamelijke mishandeling. In veel gevallen komt de mishandeling volledig uit het niets. Een kind kan om de meest zinloze redenen een pak slaag krijgen. Het gebruik van drank en drugs door de ouders kan een rol spelen.
 

Geestelijke mishandeling

 
Een minder zichtbare, maar zeker niet minder ernstige vorm van kindermishandeling, is geestelijke mishandeling. Wanneer een kind thuis voortdurend te horen krijgt dat hij of zij niet deugt of  wordt afgekraakt door de ouders, is sprake van geestelijke mishandeling. Een kind dat geestelijk mishandeld wordt mist de essentiële onderdelen van een goede opvoeding: liefde en positieve aandacht.
 

Lichamelijke of geestelijke verwaarlozing

 
Er is sprake van lichamelijk verwaarlozing, wanneer een kind bijvoorbeeld geen schone of warme kleding krijgt of te weinig voeding. Ook wanneer een kind gedwongen is om voor de ouders te zorgen en de ouders niet voor het kind zorgen, is sprake van lichamelijke verwaarlozing.

Van geestelijke verwaarlozing is sprake wanneer de ouders nooit interesse of aandacht hebben voor het kind. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin in een kind nooit gevraagd wordt hoe het gaat. Nooit steun krijgt of volledig aan zijn lot word overgelaten in moeilijke situaties.
 

Getuige zijn van geweld in het gezin

 
Ook is sprake van kindermishandeling, wanneer een kind continu getuige is van geweld tussen ouders. Voor kinderen kan het voortdurend zien van geweld tussen ouders ontzettend dreigend zijn. Ook kinderen die hiermee te maken hebben groeien onveilig op, met alle negatieve gevolgen van dien.
 

Seksueel misbruik

 
Wanneer een kind seksueel contact krijgt opgedrongen is sprake van seksueel misbruik, ofwel kindermishandeling. Iedere seksuele handeling waartoe een kind wordt gedwongen door de moeder, vader of door een andere familielid, is kindermishandeling.
 

Welke vorm van kindermishandeling komt het meest voor?

 
Uit cijfers van het Nederland Jeugdinstituut (2017) blijkt dat emotionele verwaarlozing het meest voor komt, gevolgd door fysieke verwaarlozing. Seksueel misbruik wordt het minst gemeld. 29% van de kinderen die mishandeling hebben meegemaakt, krijgen te maken met meer vormen van mishandeling.
 

Herken je een of meerdere vormen van kindermishandeling bij jezelf of bij een ander?

 
Via deze pagina op SlachtofferWijzer vind je verschillende hulporganisaties die hulp kunnen bieden op emotioneel, praktisch of juridisch gebied. Ook kun je ervoor kiezen om anoniem te bellen met een hulporganisatie om je zorgen te delen of in vertrouwen te praten. Weet dat je er niet alleen voor staat.