Terug naar nieuws

Tips om cyberpesten te voorkomen

Geplaatst op 04 dec 2018

Cyperpesten en sexting blijkt voor jonge internetgebruikers een veelvoorkomend probleem. De laatste cijfers van het CBS laten zien dat jongeren (15-18) vaker online gepest worden dan mensen in de leeftijd 18-65+. Daarnaast krijgen meisjes vaker te maken met cyberpesten, dan jongens. In dit artikel vind je meer informatie over cyberpesten en een aantal tips om cyberpesten te voorkomen. 
 

Wat is cyberpesten? 

 
Cyberpesten kent veel vormen. Hierbij kan gedacht worden aan het verspreiden van beeldmateriaal en kwetsende teksten op internetfora of profielsites. Maar ook stalking, bedreiging of chantage, zijn vormen van cyberpesten. 1 op de 7 slachtoffers doet geen aangifte bij de politie en blijft hierdoor onder de radar. Slachtoffers van cyberpesten krijgen hierdoor niet de hulpverlening die zij verdienen en het probleem kan niet actief worden tegengegaan.
 

Wat zijn de gevolgen van cyberpesten? Tips om cyberpesten te voorkomen

Over de gevolgen van pesten in het algemeen is al veel bekend. Jongeren kunnen last krijgen van slaap- en eetproblemen, angst- en depressie, een laag zelfbeeld, problemen op school en zelfs zelfmoordgedachten of pogingen. Het is daarom belangrijk dat jongeren zich realiseren dat er ook negatieve kanten kunnen zitten aan social media gebruik. Dat ouders, leraren en zorgverleners de signalen van cyberpesten kunnen herkennen, en dat jongeren weten hoe ze cyberpesten kunnen voorkomen.
 

5 Tips om cyberpesten te voorkomen:

 1. Inlognamen altijd privé houden. Zelfs voor vrienden en vriendinnen.
 2. Altijd nadenken over wat er op social media geplaatst wordt en of dit misschien in de toekomst voor problemen kan zorgen.
 3. Altijd zorgen dat sociale media profielen worden uitgelogd. Op deze manier kan niemand hier misbruik van maken.
 4. Een codeslot hanteren op de smartphone.
 5. Een actie-reactie patroon voorkomen door bewustzijn over eigen geplaatste content waarmee iemand anders gekwetst kan worden.

 

Ben je slachtoffer van cyberpesten? Hieronder 6 tips:

 1. De pester blokkeren.
 2. Niet terug-pesten. Dit maakt het erger.
 3. Probeer het te negeren. Door niet te reageren of door mails of FB-berichten niet te openen.
 4. Bewaar het bewijsmateriaal. Doe hiermee melding bij de politie.
 5. Verwijder, na een screenshot gemaakt te hebben, alle berichten van je profielpagina.
 6. Staat er een tekst of beeldmateriaal van jou op een externe website, vraag de beheerder dan om dit te verwijderen.

 

Je staat er niet alleen voor

 
Praat erover met iemand die je vertrouwt. Praat je liever met iemand die verder van je afstaat? Je kunt bijvoorbeeld bij de Kindertelefoon terecht voor een anoniem gesprek met een hulpverlener.  Via bijvoorbeeld Meldknop.nl vind praktische hulp wanneer je te maken hebt gekregen met cyberpesten. Ook op de website pestweb.nl vind je informatie over cyberpesten.