Terug naar nieuws

Welke vormen van huiselijk geweld zijn er te onderscheiden?

Geplaatst op 28 jan 2019

Huiselijk geweld kent veel vormen en wordt omschreven als: geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke kring. De term ‘huiselijk’ geeft aan dat er tussen slachtoffer en dader een relatie bestaat of heeft bestaan. Denk aan een ouder-kind relatie, partners, gezins- of familieleden. Welke vormen van huiselijk geweld zijn er te onderscheiden? Hieronder lees je meer over de verschillende vormen van huiselijk geweld, met een korte toelichting.
 

Wat is partnergeweld?

 
Huiselijk geweld komt in de meeste gevallen (60%) voor tussen (ex)partners. Geweld kan onschuldig beginnen, maar ernstig escaleren. Stalking of bedreiging kunnen ook vormen zijn van huiselijk geweld. Vaak bestaat er een afhankelijkheidsrelatie tussen dader en slachtoffer, waardoor lichamelijke en/of emotionele mishandeling lang door kan gaan. Slachtoffers die (langdurig) te maken hebben gehad met partnergeweld kunnen het gevoel hebben zichzelf lichamelijk en emotioneel kwijt te raken. De cyclus van huiselijk geweld wordt over het algemeen moeilijk doorbroken. Kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie lopen de kans in toekomstige relaties ook geweld te gaan gebruiken. Om het patroon van huiselijk geweld te doorbreken hebben beide partners vaak hulp nodig. Ben je slachtoffer van partnergeweld of heb je een vermoeden bij een ander? Dan kun je terecht bij (onder andere) de Blijf groep, Stichting Wende, Veilig Thuis en Stichting Perspektief.
 

Wat valt er onder kindermishandeling?

 
Wanneer kinderen emotioneel en/of lichamelijk mishandeld worden heeft dit invloed op de verdere levensloop van kinderen. Vaak is mishandeling van invloed op de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen en krijgen volwassen slachtoffers van kindermishandeling last van hechtingsproblemen, ernstige onzekerheid of depressieve gevoelens. Ook wanneer kinderen zelf niet mishandeld worden maar getuige zijn van geweld tussen ouders kan dit van grote invloed zijn op hoe een kind zich ontwikkelt. Ben je slachtoffer van kindermishandeling of heb je een vermoeden bij een ander? Dan kun je onder andere terecht bij: Veilig Thuis, de Blijf groep, De Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, Fier of MIND korrelatie.
 

Voorbeelden van eergerelateerd geweld

 
Eergerelateerd geweld is geweld gepleegd om de familie-eer te beschermen. Denk hierbij aan huwelijksdwang, verstoting of gedwongen abortus. Omdat eergerelateerd geweld veel voor komt binnen de huiselijke kring en de familiesfeer, is er veel overlap met huiselijk geweld. Huiselijk geweld kan ook gezien worden als een uiting van eergerelateerd geweld. Hulporganisaties waar je terechtkunt wanneer je te maken hebt met eergerelateerd geweld of een vermoeden hebt bij een ander, zijn onder andere: Kadera, Moviera, Stichting Wende of Veilige Haven.
 

De betekenis van ouderenmishandeling

 
Ook ouderenmishandeling komt veel voor binnen de huiselijke- of familiekring. Ouderenmishandeling komt echter ook buiten de familiekring voor. Bijvoorbeeld door beroepskrachten in de zorg of in een zorginstelling. Bij ouderenmishandeling kan gedacht worden aan emotionele mishandeling, zoals het stelselmatig kleineren of uitschelden van een oudere. Ook financiële uitbuiting, het onder druk zetten of lichamelijk mishandelen van een oudere, is ouderenmishandeling. Helaas is er de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien in het aantal ouderen dat slachtoffer wordt van emotionele en/of lichamelijke mishandeling. Ben je slachtoffer van ouderenmishandeling of heb je een vermoeden bij een ander? Wellicht kunnen de volgende hulporganisaties een uitkomst bieden: Veilig Thuis, Blijf groep of Fier.

Op deze pagina op SlachtofferWijzer vind je meer informatie over huiselijk geweld en de hulporganisaties die je zouden kunnen helpen op emotioneel, praktisch of juridisch vlak. Ook vind je hier veilige opvangplekken. Je staat er niet alleen voor.