Terug naar nieuws

Sociale steun: waarom is het belangrijk?

Geplaatst op 11 okt 2018

Wanneer je in je directe omgeving te maken krijgt met slachtofferschap, is het niet altijd eenvoudig om sociale steun te geven. Mogelijk zit je vol met vragen als: ‘’Zal ik er wel weer over beginnen?’’, ”Ik heb geen goede adviezen te geven?” en ‘’Wat moet ik zeggen?’’. Vragen die je ervan weerhouden om een ander te steunen, terwijl uit onderzoek blijkt dat steun uit de omgeving ontzettend belangrijk is voor het herstel van een slachtoffer.

Velen van ons krijgen direct of indirect te maken met slachtofferschap

Fonds Slachtofferhulp is opdrachtgever en initiatiefnemer van het onderzoek ‘Victims in modern society’ (VICTIMS-project), waaruit blijkt dat jaarlijks gemiddeld 1,7 miljoen mensen slachtoffer worden van een vreselijke gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld of een verkeersongeval. Dit betekent dat velen van ons direct of indirect met slachtofferschap te maken krijgen.

Steun door familie en vrienden voor een slachtoffer van essentieel belang

Uit het onderzoek blijkt tevens dat, naast professionele hulp, steun door familie, vrienden, kennissen en collega’s voor een slachtoffer van vitaal belang is om te kunnen herstellen. Van de ondervraagden geeft 80% zelfs aan steun van mensen uit de eigen omgeving belangrijker te vinden dan steun van een professioneel hulpverlener.

Maar hoe geef ik sociale steun?

Met het VICTIMS-project ziet Fonds Slachtofferhulp de signalen bevestigd dat sociale steun van groot belang is voor het herstel en het beloop van de klachten van slachtoffers. Echter, velen van ons weten niet hoe sociale steun te geven en zijn misschien bang de verkeerde dingen te zeggen.

Om daadwerkelijk handvatten te kunnen bieden in het geven van sociale steun, doet Fonds Slachtoffer het komende jaar meer onderzoek. Maar wellicht is het een goed startpunt wanneer we bewust zijn dat sociale steun door de omgeving essentieel is. En al blijft het dan bij een simpel: ‘’Ik ben er voor je’’, ‘’Bij mij kun je altijd terecht’’; de metaforische schouder. Zodat iemand weet dat ze je alles in veiligheid kunnen vertellen, zonder dat je hier een oordeel over hebt en zonder dat je die persoon voorziet van adviezen. Zodat er ruimte wordt gecreëerd; ruimte om in veiligheid te delen, ruimte om te huilen en ruimte om er voor elkaar te zijn.