Terug naar nieuws

Merendeel letselschadeprofessionals van mening dat opstelling verzekeraars omtrent letselschadezaken is verhard

Geplaatst op 31 okt 2017

Onlangs heeft Risk & Business, een online nieuwsplatform voor professionals die werkzaam zijn in de schadeverzekeringsbranche, onderzoek gedaan naar de verharding van verzekeraars in relatie tot letselschadezaken.

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat bijna de helft van de respondenten (46,6%) van mening is dat de verharding met name ontstaat vanwege het feit dat er aan de kant van verzekeraars onvoldoende slagkracht is om letselschadedossiers goed en bekwaam af te handelen. Dit komt volgens hen door kostenbesparingen bij verzekeraars.

Vier van de tien respondenten (39,8%) vindt dat de verharding voornamelijk ontstaat door de (financiële) belangen van de professionals die de schade moeten vaststellen. 4,2% geeft aan dat het begrijpelijk is dat letselschadeadvocaten een verharding aan de zijde van verzekeraars ervaren. 9,3% ziet geen verharding en denkt dat er met de Gedragscode Behandeling Letselschade voldoende maatregelen zijn genomen om mogelijke verharding te bestrijden.

Eerder dit jaar maakte EenVandaag een uitzending over de verharding onder verzekeraars naar aanleiding van onderzoek door ASP. Circa driekwart van de ASP-letselschadeadvocaten meent namelijk dat hier sprake van is. ASP concludeert op basis van het onderzoek door Risk & Business dat zij niet alleen staat in haar afgegeven signaal. Ruim 125 professionals namen deel aan het onderzoek dat online werd uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). NIVRE beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing).

Bron: ASP