Terug naar nieuws

Meer dan 1 miljoen bezoekers op SlachtofferWijzer.nl

Geplaatst op 06 jul 2017

Dagelijks gemiddeld 600 personen op zoek naar de juiste hulp via de website

SlachtofferWijzer.nl is in vijf jaar tijd meer dan één miljoen keer bezocht. De website biedt praktische informatie en wijst slachtoffers en hun naasten de weg naar meer dan 100 verschillende hulporganisaties. SlachtofferWijzer.nl is in 2012 ontwikkeld en gelanceerd door het Fonds Slachtofferhulp en wordt dagelijks door gemiddeld 600 anonieme bezoekers, waaronder slachtoffers en hulpverleners, geraadpleegd. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan is SlachtofferWijzer.nl onlangs vernieuwd en verbeterd. Een nieuwe navigatie, betere zoekfunctie, en strakkere vormgeving moeten ervoor zorgen dat nog meer slachtoffers de weg naar de juiste hulp snel weten te vinden. Voor meer informatie zie www.slachtofferwijzer.nl

Startpunt voor hulp aan slachtoffers

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “De vraag naar betrouwbare en overzichtelijke informatie over hulp aan slachtoffers was voor het Fonds Slachtofferhulp aanleiding om vijf jaar geleden SlachtofferWijzer.nl te lanceren. Uit de bezoekersaantallen blijkt wel dat dit online platform een schot in de roos is. Met de vernieuwde en verbeterde site hopen we nog meer slachtoffers te bereiken en hen de weg naar de juiste hulp te wijzen.”

Nieuwe campagne

Aan de hand van een nieuwe campagne wil het Fonds Slachtofferhulp de naamsbekendheid van SlachtofferWijzer.nl de komende tijd vergroten en versterken. De campagne wordt volledig online ingezet op Facebook, Instagram en YouTube en wordt gekenmerkt door een viertal video’s. De video’s zoomen in op de periode ná die moeilijke fase van slachtofferschap: hoe je weer verder kunt met je leven en je hetgeen je is overkomen een plekje kunt geven dankzij de juiste hulp. In de video’s treden vier (voormalig) slachtoffers van seksueel geweld, oplichting, geweld en een ongeval uit de anonimiteit en delen hun verhaal. De campagne start in juli.

Over SlachtofferWijzer.nl

SlachtofferWijzer.nl biedt in drie simpele stappen de weg naar de juiste hulp. Op de website wordt een up-to-date overzicht geboden van verschillende soorten hulp en alle hulporganisaties die kunnen worden ingeschakeld door slachtoffers en hun naasten. Ook geeft SlachtofferWijzer.nl inzicht in de problemen waar men tegenaan kan lopen na slachtofferschap. Of dit nu van praktische, juridische, financiële of emotionele aard is na bijvoorbeeld oplichting, geweld of een ongeval. SlachtofferWijzer.nl is in 2012 gelanceerd en is ontwikkeld en gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp. Het merendeel van de bezoekers komt via Google, maar ook door de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt doorverwezen naar SlachtofferWijzer.nl als startpunt voor hulp aan slachtoffers.

Over Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoeken en projecten werkt het Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet iedereen de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken. Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl