Terug naar nieuws

Hulpverlening na eergerelateerd geweld

Geplaatst op 28 nov 2018

Wat is eergerelateerd geweld?

In sommige culturen is het beschermen van de familie eer van groot belang. Wanneer de familie eer geschaad dreigt te worden. Door het niet instemmen met een gearrangeerd huwelijk bijvoorbeeld, kan dit met geweld beschermd worden. Eergerelateerd geweld kent veel vormen, waaronder mishandeling, huwelijksdwang en uitstoting. In veel gevallen zijn slachtoffers vrouwen  en meisjes, maar deze vorm van geweld treft ook mannen en jongens. Bijvoorbeeld mannen die niet mee willen doen aan de eerwraak jegens een ander, kunnen zelf slachtoffer worden. Wanneer iemand vermoord wordt om zo de eer van de familie te beschermen, is sprake van ‘eermoord’ of ‘eerwraak’. In dit artikel vind je meer informatie over de beschikbare hulpverlening na eergerelateerd geweld.

Landelijk Expertisecentrum (LEC) eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld komt veel voor in niet-westerse culturen. In Nederland zijn slachtoffers vaak Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Iraakse of Afghaanse achtergrond. Het geweld komt niet voort uit religie, maar vooral uit normen en waarden binnen de culturele gemeenschap.

Omdat eergerelateerd geweld een veel voorkomend probleem is, is er het Landelijk Expertisecentrum (LEC). Het LEC geeft informatie over eergerelateerd geweld en tips over het herkennen en voorkomen. Vanuit achterliggende culturele waarden kan het moeilijk zijn om hierover te praten. Toch is het van groot belang om hierover iemand in vertrouwen te nemen. Heb je niemand in je omgeving aan wie je jouw verhaal toevertrouwt? Vraag dan om hulp bij bijvoorbeeld de politie. Bij de politie staat jouw veiligheid altijd voorop. Veel agenten hebben extra kennis op het gebied van eergerelateerd geweld. Voelt aangifte doen bij de politie als een brug te ver? Dan kun je ook contact opnemen met de wijkagent. Zie hieronder de belangrijkste telefoonnummers voor het doen van een melding bij de politie:

  • 112 – landelijk telefoonnummer voor noodsituaties
  • 0900 – 8844 – landelijk telefoonnummer voor minder ernstige situaties
  • 0800 – 7000 – het telefoonnummer van de politie voor als je anoniem wilt blijven

Hulpverlening na eergerelateerd geweld

Wanneer je de stap hebt gezet om hulp te vragen is dat ontzettend dapper. Het is goed om te weten dat er verschillende instanties bestaan die gespecialiseerd zijn in het bieden van opvang en hulpverlening aan slachtoffers van eergerelateerd geweld. Deze instanties zijn vaak gespecialiseerd in het bieden van hulp aan slachtoffers met een niet-westerse achtergrond. Zie hieronder een greep uit de instanties waar je terecht zou kunnen voor hulp:

  • Veilig Thuis: geeft hulp aan slachtoffers van (onder andere) eergerelateerd geweld.
  • Veilige Haven: voor homoseksuele mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam.
  • Stichting Wende: biedt hulp aan iedereen die betrokken is bij geweld in een relatie.
  • De Evenaar: biedt hulp na een traumatische gebeurtenis aan mensen met een niet-westerse achtergrond.
  • NOAGG transculturele gezondheidszorg: houdt rekening met normen, waarden en gewoonten van cliënten.
  • Osperon: heeft behandelaars in dienst die uiteenlopende talen spreken.

Ben je slachtoffer van eergerelateerd geweld? Ga direct naar de hulppagina op SlachtofferWijzer:

https://www.slachtofferwijzer.nl/hulppagina/hulp-na-eergerelateerd-geweld/