Terug naar nieuws

De gevolgen van kindermishandeling

Geplaatst op 01 nov 2018

De gevolgen van kindermishandeling

Jaarlijks worden ruim 100.000 tot 160.000 Nederlandse kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Dit betekent 1 tot 5 kinderen per schoolklas. Kinderen die niets anders dan geweld hebben gekend en voor wie het vaak een levenslange worsteling is om een waardevol bestaan op te bouwen. Naar schatting kampen 1 miljoen volwassen Nederlanders met de littekens van mishandeling in hun kindertijd. Uit de cijfers blijkt dat 1/3 van de cliënten die hulp zoeken bij de GGZ, te maken hebben gehad met kindermishandeling. Dit zijn schokkende cijfers, die de omvang van het probleem illustreren.

Van invloed op alle onderdelen van het leven

De gevolgen van kindermishandeling zijn uiteenlopend. Voor een kind is de liefde en genegenheid van de ouders het allerbelangrijkste. Wanneer hier problemen ontstaan, is dit van invloed op alle facetten van het leven. Uit de praktijk blijkt dat volwassen slachtoffers van kindermishandeling soms een leven lang opzoek zijn naar liefde en genegenheid. Ook lopen slachtoffers van kindermishandeling een grotere kans om op latere leeftijd weer in gewelddadige situaties terecht te komen; simpelweg omdat ze niets anders kennen.

Een greep uit de gevolgen van kindermishandeling op een rij:

 

  • Een ontwikkelingsstoornis

Kinderen zijn volop in hun ontwikkeling en zouden hierin gesteund en gemotiveerd moeten worden. Echter, bij kinderen die kindermishandeling meemaken zie je dat de ontwikkeling geremd wordt. Kindermishandeling kan (onder andere) van invloed zijn op de emotionele ontwikkeling, de spraak, de motoriek, het taalgebruik en de intellectuele vermogens.

  • Verstoord sociaal functioneren

Doordat een kind de schuld van de mishandeling bij zichzelf zoekt, kan een negatief zelfbeeld en een sterk gebrek aan zelfvertrouwen ontstaan. Het is hierdoor moeilijk om ‘normaal’ te functioneren in de maatschappij en sociale contacten aan te gaan.

  • Posttraumatische stress stoornis (PTSS)

Een slachtoffer van kindermishandeling heeft vaak jarenlang onder omstandigheden van mishandeling geleefd. Zonder kans om de gebeurtenissen te verwerken. Een kind kan hierdoor een posttraumatische stress stoornis ontwikkelen. Hierdoor herbeleeft het slachtoffer de gebeurtenissen in de vorm van indringende herinneringen.

  • Dissociatieve stoornis

Een slachtoffer van kindermishandeling kan hebben geleerd om zijn lichaam ‘uit te schakelen’ op het moment dat de mishandeling of het misbruik plaatsvindt. Dit om de emoties die los komen tijdens de mishandeling of het misbruik, niet te voelen. Op zo’n moment dissocieert een kind van zijn eigen lichaam. Op latere leeftijd kan dit een probleem blijven. Slachtoffers van kindermishandeling dissociëren op het moment dat een akelige herinnering zich opdringt.

  • Verslaving en zelfmoord

Voor slachtoffers van kindermishandeling kan het leven ondraaglijk worden. De herinneringen aan hun jeugd en de gevoelens van schuld en schaamte die hierbij mogelijk een rol spelen, kunnen zo zwaar drukken dat een slachtoffer zich verdooft met behulp van drank en/of drugs. Daarnaast is het zelfmoordcijfer onder slachtoffers van kindermishandeling ook enorm hoog. Wanneer slachtoffers het gevoel hebben er niet meer uit te komen, kan zelfmoord als de permanente uitweg worden gezien.

  • Patronen van mishandeling

Wanneer kinderen niets anders dan geweld hebben gekend, kan dit van invloed zijn op hoe zij later met hun eigen kinderen omgaan. In de praktijk zie je vaak dat geweld van generatie op generatie doorgaat. Het is mede om die reden van enorm groot belang om kindermishandeling zo veel mogelijk tegen te gaan.

Alle hierboven beschreven gevolgen kunnen een rol spelen in de kindertijd, maar kunnen ook op volwassen leeftijd veel invloed hebben. Heb je een vermoeden van kindermishandeling? Deel je zorgen hierover en neem contact op met bijvoorbeeld Voor een Veilig Thuis of Fier. Ben je volwassen en slachtoffer van kindermishandeling? Weet dan dat je er niet alleen voor staat. Er zijn met jou helaas veel mensen die kindermishandeling meemaken. Misschien vind je het fijn om met lotgenoten te praten? Sluit dan aan bij een van de lotgenotengroepen van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid of neem deel aan de themadag op 23 november a.s. Kijk verder op deze pagina van SlachtofferWijzer.nl om de hulp te vinden die het beste bij jou past. Er staan mensen klaar om je te helpen; je bent niet alleen.