Terug naar nieuws

De aanpak van mensenhandel in Nederland

Geplaatst op 15 nov 2018

Je zou het misschien niet verwachten, maar mensenhandel komt ook in Nederland veel voor. Bij de term ‘mensenhandel’ denk je al snel aan vrouwen en meisjes die onder valse voorwendselen naar Nederland gebracht worden en gedwongen worden tot seks, om hun verblijf terug te betalen. Deze vorm van uitbuiting komt inderdaad veel voor, maar mensenhandel beperkt zich niet alleen tot de illegale prostitutie. Mensenhandel is een extreme vorm van uitbuiting waar ook mannen en jongens slachtoffer van worden. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit of illegale orgaanhandel. Onlangs verscheen er een artikel in het Algemeen Dagblad. Over hoe mensenhandel, ook in Nederland, ernstige vormen aanneemt. De aanpak van mensenhandel vereist concrete acties. Wat doet de Nederlandse overheid om een vuist te maken tegen mensenhandel?
&nbsp:

Waarom is mensenhandel moeilijk te herkennen?

Mensenhandel kent veel gezichten en is hierdoor moeilijk te herkennen. Ook wanneer dit vlak onder je neus gebeurt. 40% van de slachtoffers van mensenhandel komt van buiten Europa, zijn illegaal in Nederland en kunnen zich niet tot instanties keren voor hulp. Slachtoffers blijven hierdoor in de macht van hun uitbuiter en zien geen mogelijkheid tot vluchten. Mede hierdoor wordt slechts één zesde van de slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Uitbuiters krijgen hierdoor als het ware vrij spel.
&nbsp:

De aanpak van mensenhandel

Om meer slachtoffers (en dus ook daders) in beeld te krijgen, moet de stap naar de politie verkleind worden. Om dit te doen is de verzekering van een veilige opvangplek voor slachtoffers essentieel. Naar aanleiding van het plan van aanpak mensenhandel moet het krijgen van een verblijfsvergunning voor slachtoffers makkelijker worden. Voor meerderjarige slachtoffers van uitbuiting, zou het doen van aangifte genoeg moeten zijn om een verblijfsvergunning te krijgen. Voor minderjarige slachtoffers is zelfs het doen van aangifte niet vereist. Dit om slachtoffers te hunnen helpen en daders te kunnen pakken.

De aanpak van mensenhandel

‘’Samen tegen mensenhandel’’

Om de aanpak van mensenhandel naar een hoger niveau te tillen, is een integrale aanpak vereist. Een aanpak waarin, onder andere, gemeenten, politie, zorginstellingen en onderwijsinstellingen samenwerken. ‘’Samen tegen mensenhandel’’ heet het programma dat afgelopen dinsdag, op initiatief van Mark Harbers (staatssecretaris), naar de Tweede Kamer is gegaan. In het programma is onder andere opgenomen dat drempels om aangifte te doen zo veel mogelijk moeten worden weggenomen. De pakkans wordt vergroot door meer informatie te geven over het doen van aangifte. Het verbeteren van het behandelaanbod in jeugdhulpinstellingen en het realiseren van extra specialistische opvangplekken voor slachtoffers. Ook hoopt de Staatssecretaris hiermee meer bewustwording te creëren rondom mensenhandel. ‘’Want mensenhandel is niet uitsluitend iets van de wallen, maar gebeurt ook bij jou in de straat of op het lokale bedrijventerrein.’’ Aldus Habers (Bron: AD).

Ben je slachtoffer van mensenhandel of heb je een vermoeden bij een ander?

Op deze pagina op SlachtofferWijzer vind je meer informatie over mensenhandel in de seksindustrie, maar ook over de overige vormen van mensenhandel. Wat te doen als je hier mee te maken hebt (gehad)? Organisaties zoals CoMensha, Fairwork, Humanitas, Fier en HVO-Querido staan voor je klaar om je te helpen. Je staat er niet alleen voor.