Schadevergoeding

Na het doen van aangifte is het verstandig om te kijken of je de schade via een verzekering vergoed kunt krijgen en deze verzekering zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de inbraak. Bij een woninginbraak kun je in sommige gevallen een beroep doen op je inboedelverzekering. De verzekering vergoedt de schade in z’n geheel of gedeeltelijk.

Als de schade niet via een verzekering vergoed wordt, kun je je bij vervolging van een verdachte voegen in het strafproces, om te proberen de geleden schade bij de dader te verhalen. Verder is het mogelijk om in het burgerlijk recht zelf tegen de schadeveroorzaker te procederen. Meer informatie over deze mogelijkheden, vind je onder juridische hulp.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als je slachtoffer bent van mensenhandel.

 

3 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • NIBUD

    Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

  • Schadefonds Geweldsmisdrijven

    Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.