De eerste 24 uur

Als slachtoffer van een brand kom je vrijwel meteen voor een aantal praktische problemen te staan. Door vuur en rook is het huis vaak niet meer bewoonbaar en zijn veel (dierbare) spullen verloren gegaan. De brandweer schakelt al snel na de brandmelding de kosteloze hulp in van Stichting Salvage. Zij helpen slachtoffers de eerste 24 uur bij het opnemen van de schade, het zoeken van vervangende woonruimte en schoonmaakbedrijven die gespecialiseerd zijn in brandschade. Als het om brandstichting (misdrijf) gaat, kun je voor hulp ook terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

 

2 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

  • Stichting Salvage

    Stichting Salvage verleent kosteloze eerste hulp en opvang na brand, namens de gezamenlijke Nederlandse Brandverzekeraars.