Verzekeringen

Een huis en alles wat er in staat, heeft waarde. Vervanging kost veel geld. Na een brand is het dan ook belangrijk na te gaan welke verzekeringen je hebt. De bekendste zijn de opstal- en inboedelverzekering. Een opstalverzekering dekt schade aan je huis, die ontstaat door bijvoorbeeld brand, blikseminslag of overstroming. De inboedelverzekering dekt schade aan of diefstal van je inboedel. De brandweer schakelt vaak al tijdens de brand de kosteloze hulp in van Stichting Salvage. Zij helpen slachtoffers de eerste 24 uur na de brand en melden de schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar(s), zodat de schadeafhandeling in gang kan worden gezet. Voor hulp kun je ook terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

Geen verzekering?

Kan je geen beroep doen op een opstalverzekering en/of een inboedelverzekering, dan kun je in sommige gevallen toch (een deel van) je schade aan je woning en/of inboedel vergoed krijgen. Dit kan als er een tegenpartij of verdachte is op wie je de schade kan verhalen. Een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je ondersteunen of op weg helpen bij het verhalen van de schade.

 

5 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Stichting Salvage

  Stichting Salvage verleent kosteloze eerste hulp en opvang na brand, namens de gezamenlijke Nederlandse Brandverzekeraars.