Financiële hulp vanwege vermissing

Bekijk hulporganisaties

Regelingen

Bij een langdurige vermissing kan je als achterblijver geconfronteerd worden met vragen zoals: kunnen de verzekeringen van de vermiste worden opgezegd, en zo ja wanneer en hoe? Hoe om te gaan met eventuele hypothecaire verplichtingen en andere lopende schulden? Moet ik loon van de vermiste aan zijn/haar werkgever terugbetalen? Wie handelt namens de achterblijver? Wat te doen bij verschil van mening tussen de achterblijvers?
Gelukkig zijn er regelingen die door achterblijvers van langdurig vermisten gebruikt kunnen worden om financiële en juridische gevolgen af te wikkelen. De belangrijkste zijn de zogenaamde zaakwaarneming, benoeming van een bewindvoerder, verklaring van vermoedelijk overlijden en machtiging tot het uitoefenen van het recht van erfgenaam of legataris. De inhoud van deze regelingen en hoe je er gebruik van kan maken is helder uitgewerkt in het informatieblad ‘Wat te doen als iemand vermist wordt?’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Bij Slachtofferhulp Nederland kan je terecht voor financiële en juridische ondersteuning. Ook als je overweegt gebruik te maken van (één van) deze regelingen.

Vermiste weer terecht

Het klinkt logisch, maar vergeet niet om instanties waar je de vermissing gemeld hebt, op de hoogte te stellen als een vermiste weer terecht is. Denk aan de politie, maar bijvoorbeeld ook aan familie, school en werkgever.

Internationale Kinderontvoering

Deze website geeft geen informatie over hulp in het geval van internationale kinderontvoering. Je kunt die informatie wel vinden op de website van de Rijksoverheid en op de website van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

 

4 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • De Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman beschermt burgers tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Dat doet hij door klachten van burgers te behandelen en overheidsinstanties uitleg te geven over hoe ze moeten handelen.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.