Aangifte doen

Als slachtoffer van een verkrachting of aanranding kan je ervoor kiezen om aangifte te doen tegen de dader. Dit kan een lastige beslissing zijnOmdat je de dader bijvoorbeeld kent of omdat je je schaamt voor wat je is aangedaan. Wees je ervan bewust dat verkrachting en aanranding strafbaar is. De politie kan je helpen bij het nemen van een besluit. Meer informatie over het doen van aangifte na verkrachting of aanranding vind je op de website van Slachtofferhulp Nederland. Verder vind je in deze Infographic, gemaakt door LANGZS advocaten, een overzicht van de stappen die je doorloopt van aangifte tot vonnis. 

Schadevergoeding

Na het doen van aangifte, beslist het Openbaar Ministerie of een verdachte wordt vervolgd. Als slachtoffer van een verkrachting of aanranding kan je tijdens het strafproces om een schadevergoeding vragen. Je kunt dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want je voegt jezelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar je toegestuurd zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan je hierbij helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over de schade. 

Meer informatie hierover vind je ook op de website van de Rijksoverheid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie. 

Rechten

Tijdens een strafproces heb je als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals:

 • het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties 
  Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces. 
 • het recht op informatie 
  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte. 
 • het spreekrecht 
  Als je spreekrecht hebt, word je hierover geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Hiermee heb je het recht om tijdens de rechtszaak in een slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van de verkrachting of aanranding voor jou zijn. Of over de straf die de verdachte volgens jou moet krijgen. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen. 
 • het recht op (gratis) rechtsbijstand

Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.In de brochure Verklaring van rechten voor slachtoffers van strafbare feiten worden alle rechten toegelicht. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie. 

Rechtsbijstand

Je kan juridische hulp inschakelen. Dit kan bestaan uit uitleg over het strafproces, jouw belangen en rechten in de gaten houden en hulp bij het vragen van een schadevergoeding (voegen). 

Je kan voor juridische ondersteuning terecht bij een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Deze ondersteuning is gratis. 

Je kunt ook kiezen voor een advocaat. Als je slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf bepaalt  De Raad voor de Rechtsbijstand  beslist of je gratis ondersteuning door een advocaat kan krijgen. Je inkomen speelt hierbij geen rol. Het Juridisch Loket of de advocaat die je overweegt in te schakelen kan je hierover meer informatie verschaffen.

Kom je niet in aanmerking voor gratis ondersteuning? Dan kan je nagaan of je rechtsbijstandsverzekering de kosten voor de advocaat vergoedt. Zelf betalen voor de advocaat is natuurlijk ook mogelijk.

Schakel je een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Overleg vooraf met de advocaat over wat je aan kosten kunt verwachten. 

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces. 

Aansprakelijk stellen

Is er geen strafproces? Dan kan je nog op een andere manier een schadevergoeding proberen te krijgen. Dit kan door de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Voor advies hierover kan je onder andere terecht bij je rechtsbijstandsverzekeraar en bij het Juridisch Loket. Informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, zoals via je verzekering, vind je op de pagina financiële hulp na een verkrachting of aanranding .

 

13 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Centrum Seksueel Geweld (CSG)

  Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden.

 • De Hulplijn

  De Hulplijn helpt slachtoffers van seksueel misbruik of van fysiek en psychisch geweld de juiste weg naar hulp of advies te vinden. Ook getuigen of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik of fysiek en psychisch geweld in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn.

 • Defence for Children 

  Defence for Children komt op voor alle kinderen en hun rechten. Ze richten zich met name op kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn en extra bescherming nodig hebben. Bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children kun je terecht voor (juridische) steun en advies.

 • Informatiepunt Detentieverloop 

  Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Advocaten Netwerk voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

  Advocaten die zijn aangesloten bij het LANGZS ondersteunen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven tijdens het strafproces tegen de dader.

 • Meld Misdaad Anoniem

  M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over misdaad, zoals geweld, berovingen, loverboys en wapenbezit. Zo kun je iets doen aan de veiligheid in je omgeving.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Slachtofferloket

  Bij het Slachtofferloket kun je terecht voor informatie, advies en begeleiding tijdens het hele strafproces. De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers te ondersteunen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.