Financiële gevolgen

Als je te maken hebt (gehad) met stalking kun je ook financieel geraakt zijn. Misschien wordt jouw functioneren op je werk negatief beïnvloed, met allerlei financiële gevolgen van dien.

Schadevergoeding

Informatie over het aanvragen van schadevergoeding tijdens een strafproces of informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, vind je onder juridische hulp bij stalking.

Verzekering

Wellicht kan je met financiële gevolgen van de stalking terecht bij je verzekering(en). Krijg je bijvoorbeeld een behandeling door een therapeut omdat het stalken heeft geleid tot trauma, dan kan je een beroep doen op je ziektekostenverzekering. Het is belangrijk dat je de verzekeringsmaatschappij(en) zo snel mogelijk op de hoogte stelt.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als je bent gestalkt.

 

3 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • NIBUD

    Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

  • Schadefonds Geweldsmisdrijven

    Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.