Als slachtoffer van stalking kun je je melden bij de politie. Om aangifte te doen en om informatie te krijgen over maatregelen die jou en jouw gezin kunnen beschermen. Als deze niet voldoende zijn en je acuut door het stalken niet meer veilig bent in je woning, kun je misschien proberen om bij vrienden of familie onderdak te vinden. Kan dit niet, of is dat te gevaarlijk, dan kun je terecht bij een opvangcentrum. De politie kan je hierbij helpen, maar je kan ook zelf contact opnemen met Veilig Thuis. Informatie is ook te vinden op www.huiselijkgeweld.nl en op www.opvangatlas.nl. Als je onderduikt, meld dit dan altijd bij de politie.

 

7 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Blijf Groep 

  Blijf Groep verleent, coördineert en organiseert directe hulp op maat; thuis of in de opvang. De hulp is voor iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • Kadera

  Kadera is er voor iedereen die in de provincie Overijssel bij huiselijk geweld, mensenhandel, loverboys, eergerelateerd geweld of seksueel misbruik betrokken is.

 • Sterk Huis

  Kompaan en De Bocht verleent hulp als er sprake is van onder andere (dreigend) huiselijk geweld, seksueel misbruik, stalking of mensenhandel. Kompaan en De Bocht is gevestigd in Midden-Brabant, maar als het om veiligheidsredenen nodig is, kunnen slachtoffers uit heel Nederland er terecht.

 • Neos

  Neos biedt zorg, onderdak en begeleiding aan mensen in de regio Eindhoven De Kempen die in moeilijke en problematische omstandigheden verkeren. Neos ondersteunt cliënten bij het opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Stichting Wende

  Wende geeft advies, informatie, opvang, tijdelijke huisvesting en ambulante hulpverlening aan iedereen die betrokken is bij lichamelijk en geestelijk geweld binnen een relatie.