Shame sexting en sextortion is in Nederland strafbaar. Afhankelijk van de situatie valt shame sexting onder het verspreiden van kinderporno dan wel smaad. Het is in de meeste gevallen dan ook mogelijk hiervan aangifte te doen. Onderstaand wordt beschreven hoe je dit kunt doen en waar je mee te maken zult krijgen.

 

Aangifte doen van sexting

Voorafgaand aan de aangifte wordt altijd eerst een intake gepland waarbij je meer informatie krijgt over wat het betekent om aangifte te doen en wat de (mogelijke) gevolgen hiervan zijn. Als je zelf nog minderjarig bent, probeer dan bij het doen van aangifte een volwassene mee te nemen en probeer tevens zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Je kan daarbij denken aan screenshots/prints van websites waarop je foto/video online staat of screenshots/prints van WhatsApp gesprekken waarbij naar voren komt dat iemand jouw foto/video heeft gezien. Meer informatie over de gang van zaken bij het doen van aangifte kan je vinden op de website van de politie.

 

Schadevergoeding bij strafvervolging

Als je aangifte hebt gedaan, kan het Openbaar Ministerie beslissen over te gaan tot strafvervolging van de verdachte. Als slachtoffer kun je dan recht hebben op een schadevergoeding. Zodra er sprake is van een strafvervolging, kun je jezelf in het strafproces voegen via het zogeheten voegingsformulier. Dit formulier wordt automatisch naar je toegestuurd zodra een dader strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Een juridisch medewerker of een advocaat kan je bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over de schade en de eventuele schadevergoeding.

Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Rechten van een slachtoffer

Tijdens een strafproces heb je als slachtoffer een aantal wettelijk vastgelegde rechten, zoals:

 • het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties

 • het recht op informatie

  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.

 • spreekrecht

  Als slachtoffer heb je het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor jou zijn.

 • het recht op (gratis) rechtsbijstand

  Meer informatie hierover vind je op rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Rechtsbijstand

Indien je slachtoffer bent van een strafbaar feit, kan je juridische hulp inschakelen. Dit kan onder andere bestaan uit uitleg over het strafproces, toezien op jouw belangen en rechten en hulp bij het claimen van een schadevergoeding (voegen in de strafprocedure).

Je hebt hiervoor een aantal opties, te weten:

 • Schakel een juridisch medewerker in van Slachtofferhulp Nederland;
 • Schakel een jurist in via je rechtsbijstandsverzekering;
 • Schakel een advocaat in.

Juridisch medewerker Slachtofferhulp Nederland

Voor juridische ondersteuning tijdens het strafproces kan je terecht bij een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Zij bieden ondersteuning tijdens het hele strafproces. Deze ondersteuning is gratis.

Jurist rechtsbijstandsverzekering

Heb je (of je ouders indien je minderjarig bent) een rechtsbijstandverzekering? Dan kan je uiteraard nagaan wat je rechtsbijstandsverzekeraar voor je kan betekenen. Weet wel dat als je verzekerd bent, je alsnog het recht hebt om een advocaat naar keuze in te schakelen. Verzekerd zijn betekent dus niet dat je per se met een jurist van je rechtsbijstandverzekering in zee moet gaan. Wel is het zo dat je melding van het incident moet doen bij de verzekeraar en vervolgens aangeeft van welke advocaat je bijstand wenst. Je verzekeraar neemt vervolgens contact op met die advocaat en geeft hem toestemming jou bij te staan tot het bedrag waarvoor je verzekerd bent. De rest van de (eventuele) kosten zullen voor je eigen rekening komen. Hierover kan je wel afspraken maken met je advocaat. Het is uiteraard handig om voordat je je verzekeraar inschakelt, te informeren bij de betreffende advocaat of hij jouw zaak kan aannemen.

Advocaat

Je kunt zoals gezegd kiezen om je te laten bijstaan door een advocaat. Als je slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf is ondersteuning van een advocaat in veel gevallen gratis. Je inkomen speelt hierbij geen rol. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of je gratis ondersteuning door een advocaat kan krijgen. Het Juridisch Loket of de advocaat die je overweegt in te schakelen kan je hierover meer informatie verschaffen.

 

Kom je hiervoor niet in aanmerking? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch een advocaat in te schakelen. Als je een rechtsbijstandsverzekeraar hebt, kan je nagaan tot welk bedrag hij de kosten voor een advocaat vergoedt. Heb je een laag inkomen, dan kan in bepaalde gevallen de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten betalen. Zelf betalen voor de advocaat is natuurlijk ook mogelijk.

 

Schakel je een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Overleg vooraf met de advocaat over wat je aan kosten kunt verwachten.

 

Spelregels voor omgang met slachtoffers

Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

 

Slachtofferloket: informatie, advies en ondersteuning tijdens het strafproces

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces. Meer informatie over het Slachtofferloket vind je hieronder.

 

Aansprakelijk stellen wanneer er geen strafproces is

Is er geen strafproces? Dan is er een alternatief om mogelijk alsnog de geleden schade te verhalen op de veroorzaker. Dit kan door de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Voor advies hierover kan je onder andere terecht bij je rechtsbijstandsverzekeraar en bij het Juridisch Loket. Informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, zoals via je verzekering, vind je op de pagina financiële hulp.