Veiligheid

Voel je jezelf ernstig bedreigd? Bel dan de politie via 112. Misschien vraag je jezelf af of iemand te ver is gegaan. Leg deze vraag voor aan het Centrum Seksueel Geweld.

Centrum Seksueel Geweld

Als je seksueel wordt of bent misbruikt, doe je er goed aan snel contact op te nemen met een Centrum Seksueel Geweld. De beste hulp kan worden gegeven als het laatste misbruik korter dan een week geleden gebeurde. Maar ook als het (veel) langer geleden is kan het Centrum Seksueel Geweld je goed helpen/adviseren.
Bij een Centrum Seksueel Geweld kun je terecht voor gespecialiseerde medische, psychologische en forensische hulp. Hiermee kan je medische (denk aan letsel, soa, hiv, zwangerschap) en psychosociale problemen voorkomen. Een gespecialiseerd forensisch-medisch onderzoek is van belang voor het verzamelen van sporen van een dader.
Ook als je geen aangifte wilt doen word je geholpen. Het maakt niet uit waar je in Nederland verblijft. Er zijn centra door het hele land, zodat je overal dezelfde hulp kan krijgen.

Praktische zaken

Als je seksueel bent misbruikt kan dat in je leven gevolgen hebben voor je gezin, vrienden, relatie, opleiding of werk. Je kunt altijd een beroep doen op Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen je gratis helpen met het regelen van allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren en het in kaart brengen van de schade. Om hulp in te schakelen, hoef je geen aangifte te doen bij de politie. Toch heeft het doen van aangifte wel nut. Meer informatie over het doen van aangifte tref je aan onder juridische hulp vanwege seksueel misbruik.
In het geval je fysieke problemen hebt als gevolg van seksueel misbruik kan je ervoor kiezen een medische expert te raadplegen. Deze kan je vinden via het digitale informatieplatform www.beschadigdlichaam.nl.

Ken je een slachtoffer?

Wil je een slachtoffer van (vermoedelijk) seksueel misbruik in je omgeving helpen? Dan kan je met je vragen terecht bij De Hulplijn. Als je vermoedt of zeker weet dat een kind of kinderen seksueel worden misbruikt, meld dit dan bij Veilig Thuis.

 

13 relevante hulporganisaties

 • Centrum Seksueel Geweld (CSG)

  Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden.

 • De Hulplijn

  De Hulplijn helpt slachtoffers van seksueel misbruik of van fysiek en psychisch geweld de juiste weg naar hulp of advies te vinden. Ook getuigen of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik of fysiek en psychisch geweld in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn.

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • Helpwanted

  Op helpwanted.nl kunnen kinderen, jongeren en hun opvoeders die te maken hebben (gehad) met online seksueel misbruik terecht voor hulp. Helpwanted biedt praktische, emotionele en juridische hulp.

 • Pretty Woman

  Pretty Woman biedt individuele hulpverlening en groepshulpverlening aan slachtoffers van een misbruikrelatie. Daarnaast zet Pretty Woman zich in om te voorkomen dat meiden in misbruikrelaties terechtkomen.

 • Reclaimed Voices

  Stichting Reclaimed Voices is er voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Zij organiseren lotgenotenbijeenkomsten waar je kunt ervaren dat je niet alleen staat in wat je hebt meegemaakt.

 • Sense

  Sense.info is een betrouwbare site over seks waar je als jongere van 12-25 jaar met al je vragen terecht kunt.

 • SKIP

  Stichting SKIP (Slachtoffers Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen) is een platform voor lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn. De Stichting is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Stichting KLOKK

  Stichting KLOKK komt op voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch (machts-) misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Bij KLOKK ben je veilig als er een bel bij je begint te dreunen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp vanwege huiselijk geweld en kindermishandeling. Als je hulp zoekt of als je zorgen hebt over anderen.

 • Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik

  Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) is een lotgenotenorganisatie voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen.