Schadevergoeding

Als slachtoffer van seksueel misbruik zijn er verschillende manieren om schade vergoed te krijgen. Zoals therapiekosten, maar bijvoorbeeld ook een vergoeding voor zaken die minder duidelijk te vergoeden zijn, zoals “verminderde levensvreugde”. Voor hulp bij het krijgen van een schadevergoeding kun je terecht bij Slachtofferhulp Nederland. 

Strafproces of civiele procedure

Je kunt een schadevergoeding aanvragen tijdens een strafproces of een civiele procedure. Informatie hierover staat onder juridische hulp na seksueel misbruik.

Verzekering

Schade die je hebt geleden kan geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door je eigen verzekering. Medische kosten vallen bijvoorbeeld onder je ziektekostenverzekering. Stel je verzekering(en) zo snel mogelijk op de hoogte van de schade. 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als je slachtoffer bent van seksueel misbruik. 

8 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • De Hulplijn

  De Hulplijn helpt slachtoffers van seksueel misbruik of van fysiek en psychisch geweld de juiste weg naar hulp of advies te vinden. Ook getuigen of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik of fysiek en psychisch geweld in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

  Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK kan slachtoffers van seksueel misbruik in een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk verwijzen naar passende emotionele hulp.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Stichting KLOKK

  Stichting KLOKK komt op voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch (machts-) misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Bij KLOKK ben je veilig als er een bel bij je begint te dreunen.

 • Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik

  Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) is een lotgenotenorganisatie voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen.