Klachten na seksueel misbruik

 
Seksueel misbruik is een enorm ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis. Seksueel misbruik kan kortstondig plaatsvinden, gedurende een aantal weken of maanden, maar kan ook jaren voortduren. Wanneer het misbruik gestopt is, kan dit diepe littekens achterlaten en de impact op het verdere leven is vaak groot. Mogelijk kamp je met klachten na seksueel misbruik, zoals gevoelens van verdriet, schaamte, onmacht en herbelevingen. Seksueel misbruik verwerken is ontzettend moeilijk en het kan fijn zijn om hierin ondersteuning te krijgen.
 

Praten over seksueel misbruik

 
Ondanks mogelijke gevoelens van schuld en schaamte, is het verstandig om iemand in vertrouwen te nemen en te vertellen wat jou is aangedaan. Door erover te praten kunnen emoties een uitweg vinden en kan wat er gebeurd is lichter worden voor je. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je ouders, broer of zus, een goede vriend of een docent. Ook wanneer het misbruik nog plaatsvindt is het raadzaam het aan iemand te vertellen. Het misbruik kan alleen stoppen, wanneer je erover vertelt. Heb je niemand in je directe omgeving aan wie je jouw verhaal toevertrouwt? Dan kun je bijvoorbeeld ook bellen met de Hulplijn. Een medewerker van de Hulplijn luistert naar je verhaal en kan je adviseren in het zoeken naar overige hulp. Ook bij Fier, De Luisterlijn, Blauwe Maan,  De Kindertelefoon kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek en advies. Fier heeft ook een online chatmogelijkheid na seksueel misbruik. Onder de tabjes ‘Hulplijn’ en ‘E-hulp’ vind je nog meer organisaties waar je terecht zou kunnen.
 

Lotgenotencontact na seksueel misbruik

 
Wanneer je slachtoffer bent van seksueel misbruik kun je je hierin erg alleen voelen. Je bent echter niet alleen en samen met jou zijn er meer mensen die misbruik meemaken. Daarom kan het fijn zijn om in contact te komen met lotgenoten, zodat je gevoelens kunt plaatsen. Contact met lotgenoten biedt daarnaast herkenning en erkenning. Voor contact met mensen die, net als jij, seksueel misbruik hebben meegemaakt kun je onder andere terecht bij Blauwe Maan, Lotgenoten Seksueel Geweld, Stichting Revief of bij Slachtofferhulp Nederland. Onder het tabje ‘lotgenotencontact’ vind je meer organisaties waar je terecht zou kunnen.
 

Trauma door seksueel misbruik

 
Seksueel misbruik is een traumatische gebeurtenis en het is niet vreemd dat je ondersteuning nodig hebt in de verwerking. Je huisarts kan je doorverwijzen naar de juiste, gespecialiseerde behandelaar. Bij je verzekering kun je nagaan in hoeverre de kosten voor de behandeling worden vergoed.

Bij gespecialiseerde hulp zou je kunnen denken aan MIND Korrelatie. MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Ook Stichting Centrum 45 is gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en het behandelen van complexe problemen. Verder is het goed om te weten dat in Nederland twee therapieën worden aangeboden die door slachtoffers goed beoordeeld worden. Dit zijn EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en Cognitieve Gedragstherapie. Onder het tabje ‘behandeling’ vind je nog meer organisaties waar je terecht zou kunnen.

38 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

Filter op type
 • Blauwe Maan 

  Blauwe Maan is een laagdrempelig steunpunt, gespecialiseerd in het bieden van hulp na misbruik, voor mensen die er alleen niet uitkomen en woonachtig zijn in de regio Tilburg.

 • Centrum Seksueel Geweld (CSG)

  Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden.

 • De Evenaar 

  De Evenaar behandelt mensen met een andere culturele achtergrond die te maken hebben met psychische problemen. Zoals angst, depressie of klachten door traumatische gebeurtenissen. Soms ook migratieproblemen.

 • De Hulplijn

  De Hulplijn helpt slachtoffers van seksueel misbruik of van fysiek en psychisch geweld de juiste weg naar hulp of advies te vinden. Ook getuigen of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik of fysiek en psychisch geweld in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn.

 • De Kindertelefoon 

  Bij De Kindertelefoon kun je als kind of jongere terecht om in vertrouwen te praten over een probleem waarbij je hulp, advies of informatie nodig hebt. Word je bijvoorbeeld gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je terecht bij De Kindertelefoon.

 • De Luisterlijn

  De Luisterlijn is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek met echte aandacht. Dat kan per telefoon, per mail en bepaalde tijden ook per chat.

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • Helpwanted

  Op helpwanted.nl kunnen kinderen, jongeren en hun opvoeders die te maken hebben (gehad) met online seksueel misbruik terecht voor hulp. Helpwanted biedt praktische, emotionele en juridische hulp.

 • Herlaarhof

  Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Herlaarhof is als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen van klachten als gevolg van trauma bij kinderen en jongeren.

 • Hulplijn Amsterdam

  Hulplijn Amsterdam (voorheen Sensoor Amsterdam) is al meer dan 50 jaar dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk telefoon- of chatgesprek.

 • I-Psy

  I-psy biedt interculturele psychiatrie. Ze geven specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen en hebben veel ervaring met patiënten van uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden.

 • Interapy

  Interapy biedt een persoonlijke vorm van online psychotherapie waarin je intensief begeleid wordt door een GZ-psycholoog. Psychologen van Interapy hebben veel ervaring met het behandelen van psychisch trauma.

 • Intermetzo Zonnehuizen

  Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum HKJ) stelt diagnoses en behandelt kinderen en jongeren die (vermoedelijk) te maken hebben met traumagerelateerde problematiek. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Kinder- en Jeugdtraumacentrum

  Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt hulp aan kinderen en jongeren die behandeling nodig hebben omdat zij kindermishandeling hebben meegemaakt.

 • Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren

  Het Psychotraumacentrum biedt opvang, diagnostiek en behandeling na een eenmalige schokkende gebeurtenis aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

 • Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG)

  Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) is een online platform voor slachtoffers van seksueel geweld of seksueel misbruik.

 • MIND Korrelatie

  MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch, via chat, Whatsapp en e-mail. De organisatie werkt landelijk.

 • Nederland Heelt

  Nederland Heelt is een online platform voor mensen die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn.

 • NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

  NOAGG biedt psychiatrische hulpverlening en houdt rekening met de herkomst, normen, waarden en gewoonten van cliënten. NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iranese of Afghaanse achtergrond.

 • Osperon

  Osperon is een instelling die hulp biedt aan mensen met psychische problemen. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma bij mensen met een niet westerse achtergrond.

 • Perspectief Herstelbemiddeling

  Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt slachtoffer-dadercontacten. Slachtoffers en daders komen na een misdrijf met elkaar in contact om vragen te stellen en antwoorden te geven.

 • Pretty Woman

  Pretty Woman biedt individuele hulpverlening en groepshulpverlening aan slachtoffers van een misbruikrelatie. Daarnaast zet Pretty Woman zich in om te voorkomen dat meiden in misbruikrelaties terechtkomen.

 • Project Speak Now

  Project Speak Now ondersteunt lotgenoten bij het praten over seksueel geweld door middel van individuele coaching en gespreksgroepen. Daarnaast stimuleren ze ook anderen het gesprek aan te gaan over seksueel geweld.

 • Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen

  Het Psychotraumacentrum van GGZ Rivierduinen is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 • Reclaimed Voices

  Stichting Reclaimed Voices is er voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Zij organiseren lotgenotenbijeenkomsten waar je kunt ervaren dat je niet alleen staat in wat je hebt meegemaakt.

 • Revief

  Stichting Revief organiseert lotgenotendagen voor mensen die als kind of jongere seksueel misbruikt zijn. Daarnaast ondersteunt Stichting Revief initiatieven voor en door lotgenoten en geeft Revief ook voorlichting over (de gevolgen van) seksueel misbruik.

 • Seksueelgeweld.nl

  Seksueelgeweld.nl is een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en het bieden van lotgenotencontact. De site wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. De inhoud van de site komt grotendeels van de bezoekers zelf.

 • Sense

  Sense.info is een betrouwbare site over seks waar je als jongere van 12-25 jaar met al je vragen terecht kunt.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Stichting Centrum’45

  Stichting Centrum’45 is gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en het behandelen van trauma’s bij mensen met complexe psychotraumaklachten. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Stichting KLOKK

  Stichting KLOKK komt op voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch (machts-) misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Bij KLOKK ben je veilig als er een bel bij je begint te dreunen.

 • Stichting VPSG

  De VPSG is een oecumenische stichting die begeleiding en voorlichting geeft op het terrein van seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

 • Tegen Haar Wil

  Tegen Haar Wil is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, seksuele intimidatie, stalking, loverboys en huiselijk geweld.

 • Telefonische Hulpdienst Utrecht

  De Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, dat altijd anoniem is. Tijdens openingsuren is de Telefonische Hulpdienst Utrecht ook bereikbaar via de chat.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Vereniging EMDR Nederland

  De kwaliteitsbewaking van EMDR wordt in Nederland verzorgd door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Via de website van de VEN kun je zoeken naar een erkende en gekwalificeerde EMDR-therapeut bij jou in de buurt.

 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

  De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers. Op de site van de VGCt kun je zoeken naar een erkend en gekwalificeerd therapeut bij jou in de buurt.

 • Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik

  Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) is een lotgenotenorganisatie voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen.