Juridische hulp na oplichting of fraude 

Bekijk hulporganisaties

Schadevergoeding

Als je aangifte hebt gedaan van oplichting, kan de politie een onderzoek instellen naar de dader. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot strafvervolging van de verdachte. Als slachtoffer kun je recht hebben op een schadevergoeding. Is er een strafproces, dan kun je dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want je voegt jezelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar je toegestuurd zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Een juridisch medewerker of een advocaat kan je bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over de schade.

Meer informatie hierover vind je ook op de website van de Rijksoverheid.

Rechten

Tijdens een strafproces heb je als slachtoffer een aantal rechten, zoals…

 • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • Het recht op informatie
  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • het recht op (gratis) rechtsbijstand

Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Rechtsbijstand

Je kan juridische hulp inschakelen. Dit kan onder andere bestaan uit uitleg over het strafproces, toezien op jouw belangen en rechten en hulp bij het claimen van schadevergoeding (voegen).

Je kan voor juridische ondersteuning tijdens het strafproces terecht bij een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Deze ondersteuning is gratis.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kan je uiteraard nagaan wat je rechtsbijstandsverzekeraar kan betekenen.

Je kunt ook kiezen voor een advocaat. Als je slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf (lichamelijk en/of geestelijk) is ondersteuning van een advocaat in veel gevallen gratis. Je inkomen speelt hierbij geen rol. De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt of je gratis ondersteuning door een advocaat kan krijgen. Meer informatie hierover kan je krijgen bij het Juridisch Loket of bij de advocaat die je overweegt in te schakelen.
Kom je hiervoor niet in aanmerking? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch een advocaat in te schakelen. Als je een rechtsbijstandsverzekeraar hebt, kan je nagaan of die de kosten voor de advocaat vergoedt. Heb je een laag inkomen, dan kan in bepaalde gevallen de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten betalen. Zelf betalen voor de advocaat is natuurlijk ook mogelijk.
Schakel je een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Het Juridisch Loket kan je hierbij helpen. Overleg vooraf met de advocaat over wat je aan kosten kunt verwachten.

Behoorlijke omgang

Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

Aansprakelijk stellen

Is er geen strafproces? Dan is er een alternatief om alsnog de geleden schade te verhalen op de veroorzaker. Dit kan door de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Voor advies hierover kan je onder andere terecht bij je rechtsbijstandsverzekeraar en bij het Juridisch Loket. Informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, zoals via je verzekering, vind je op de pagina financiële hulp na oplichting of fraude.

 

9 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) 

  Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is een initiatief van de Nederlandse overheid. Het CMI biedt ondersteuning wanneer je identiteitsgegevens zijn misbruikt of als je persoonsgegevens bij de overheid niet kloppen.

 • Fraudehelpdesk

  Ben je slachtoffer van fraude? Dan biedt de Fraudehelpdesk de helpende hand. Ze verwijzen gedupeerden door naar de juiste instantie. Zo hoef je niet zelf op zoek naar het goede adres voor hulp.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Advocaten Netwerk voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

  Advocaten die zijn aangesloten bij het LANGZS ondersteunen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven tijdens het strafproces tegen de dader.

 • Meld Misdaad Anoniem

  M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over misdaad, zoals geweld, berovingen, loverboys en wapenbezit. Zo kun je iets doen aan de veiligheid in je omgeving.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.