Schadevergoeding

Na het doen van aangifte is het verstandig om te kijken of je (een deel van) de schade via een verzekering vergoed kunt krijgen en deze verzekering zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de oplichting.

Een andere mogelijkheid om de geleden schade als gevolg van de oplichting/fraude te verhalen, is je bij vervolging van een verdachte voegen in het strafproces. Verder is het mogelijk om in het burgerlijk recht zelf tegen de schadeveroorzaker te procederen. Meer informatie over deze mogelijkheden, vind je bij juridische hulp.

 

3 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • Fraudehelpdesk

    Ben je slachtoffer van fraude? Dan biedt de Fraudehelpdesk de helpende hand. Ze verwijzen gedupeerden door naar de juiste instantie. Zo hoef je niet zelf op zoek naar het goede adres voor hulp.

  • NIBUD

    Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.