Strafproces

Als je een dierbare hebt verloren door een misdrijf krijg je als nabestaande te maken met een politieonderzoek en met een strafproces zodra een verdachte wordt vervolgd. Dit juridische traject kan zeer belastend zijn. Je kunt gedurende het onderzoek ondersteuning krijgen van een familierechercheur van de politie en gedurende het strafproces van een zaakscoördinator van het Openbaar Ministerie. In deze Infographic, gemaakt door LANGZS advocaten, vind je de verschillende stappen die je als slachtoffer of nabestaande van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf doorloopt, van aangifte tot vonnis. Ben je op zoek naar ondersteuning op juridisch, praktisch of emotioneel gebied? Dan kun je hiervoor terecht bij een casemanager levensdelicten van Slachtofferhulp Nederland.

Rechten

Tijdens het strafproces heb je als nabestaande bepaalde wettelijke rechten zoals:

 • het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • het recht op informatie
  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • het spreekrecht
  Bij het uitoefen van het spreekrecht kan je tijdens de zitting vertellen over wat de gevolgen en impact van de moord op een dierbare voor jou zijn. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen.
 • het recht op gratis rechtsbijstand

Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Advocaat

Als nabestaande kan je tijdens het strafproces kosteloos hulp krijgen van een advocaat. Die kan onder andere uitleg geven over het strafproces, toezien op jouw belangen en rechten en hulp bij het claimen van schadevergoeding (voegen). Slachtofferhulp Nederland en het Juridisch Loket kunnen je hierover nader informeren.
Schakel je een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

Behoorlijke omgang

Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Schadevergoeding

Als nabestaande kun je recht hebben op een schadevergoeding. Je kunt dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want je voegt jezelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar je toegestuurd zodra een dader strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Slachtofferhulp Nederland kan je bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over de schade.

Meer informatie hierover vind je ook op de website van de Rijksoverheid.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

Schade via civiele procedure

Als het niet mogelijk is om via voeging in het strafproces de geleden schade vergoed te krijgen, dan kan je als nabestaande zelf de verdachte aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Je doet dat door een civiele procedure te beginnen voor de burgerlijk rechter. Een civiele procedure is niet eenvoudig en kan lang duren. Win daarom juridisch advies in voordat je hieraan begint. Dit kan onder andere via het Juridisch Loket, Slachtofferhulp Nederland en een advocaat.

 

8 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Informatiepunt Detentieverloop 

  Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Advocaten Netwerk voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

  Advocaten die zijn aangesloten bij het LANGZS ondersteunen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven tijdens het strafproces tegen de dader.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Slachtofferloket

  Bij het Slachtofferloket kun je terecht voor informatie, advies en begeleiding tijdens het hele strafproces. De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers te ondersteunen.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.