Financiële gevolgen

Als nabestaande kun je ook financieel geraakt zijn. Bijvoorbeeld als je (tijdelijk) stopt met werken. Juist omdat dat je hoofd er nu waarschijnlijk niet naar staat, kan het handig zijn dat er iemand is die de financiële consequenties overziet. Een speciale casemanager van Slachtofferhulp Nederland kan helpen om eventuele problemen te voorkomen.

Schadevergoeding

Als een verdachte wordt vervolgd, kun je de financiële schade via een voeging in het strafproces verhalen. Meer informatie hierover kun je vinden onder juridische hulp.

Verzekering

Verder kan schade geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door je eigen verzekering. Bij medische kosten bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat je jouw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de schade die je hebt geleden.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt als nabestaande in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 

3 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

  • NIBUD

    Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

  • Schadefonds Geweldsmisdrijven

    Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

  • Slachtofferhulp Nederland

    Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.