Emotionele klachten vanwege de moord op een dierbare

 
Het verlies van een dierbare is een van de ergste dingen die je kunt meemaken. Wanneer je een dierbare bent verloren door een misdrijf is het doorgaans nog zwaarder om een veranderd leven op te kunnen pakken. Mogelijk kamp je met wraakgevoelens, boosheid, depressie of een gevoel van onrecht. Rouwklachten die door nabestaanden van moordslachtoffers vaak ervaren worden. Op SlachtofferWijzer.nl vind je organisaties die emotionele hulp kunnen bieden vanwege moord of doodslag.
 

Praten over de klachten die je ervaart na de moord op een dierbare

 
Het is altijd goed om je klachten te bespreken met mensen uit je naaste omgeving. De emotionele of praktische hulp van naasten kan enorm steunend zijn. Praat je liever met iemand die verder van je afstaat? Dan kun je onder andere terecht bij MIND korrelatie voor professionele psychische hulp na een traumatische gebeurtenis. Ook bij Slachtofferhulp Nederland kun je terecht voor emotionele en praktische ondersteuning. Hier krijg je een casemanager toegewezen die je op alle deelgebieden van het leven kan ondersteunen. Onder de tabbladen ‘Hulplijn’ en ‘E-hulp’ vind je meer organisaties die ondersteuning en een luisterend oor kunnen bieden.
 

Lotgenotencontact na moord of doodslag

 
Kom je graag in contact met mensen die, net als jij, een dierbare zijn verloren door moord of doodslag? Bij de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) kun je bijvoorbeeld terecht voor contact met lotgenoten. Naast het lotgenotencontact, is de FNG politiek actief. Zij zet zich in voor de verbetering van de positie als nabestaande of slachtoffer. De FNG is een samenwerkingsverband tussen verschillende lotgenotenorganisaties. Via het tabblad ‘Lotgenoten’ vind je meer organisaties die je in contact kunnen brengen met lotgenotencontact.
 

Contact met de dader via Perspektief Herstelbemiddeling

 
Na de moord op een dierbare blijf je mogelijk met allerlei vragen achter. Vragen die alleen de dader kan beantwoorden. In bepaalde situaties kan contact met de dader helpen bij het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis. Via Perspektief Herstelbemiddeling kan het contact met de dader op een professionele manier begeleid worden.
 

Waar kan ik terecht voor psychische hulp vanwege moord of doodslag?

 
Mogelijk heb je behoefte aan professionele psychische ondersteuning. Denk dan bijvoorbeeld aan psychologen netwerk Rouw na moord. De psychologen van het psychologen netwerk Rouw na moord zijn getraind in het behandelen van de combinatie rouw en trauma. Mogelijk biedt de Vereniging EMDR Nederland uitkomst. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en deze therapie wordt toegepast bij mensen die blijvend last hebben van een schokkende ervaring. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) hulp bieden wanneer je last hebt van bijvoorbeeld herbelevingen of een angststoornis. Zie het tabblad ‘behandeling’ voor meer organisaties die psychologische zorg kunnen bieden na de moord op een dierbare. Je staat er niet alleen voor.

24 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

Filter op type
 • De Evenaar 

  De Evenaar behandelt mensen met een andere culturele achtergrond die te maken hebben met psychische problemen. Zoals angst, depressie of klachten door traumatische gebeurtenissen. Soms ook migratieproblemen.

 • Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG)

  De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) is een lotgenotenorganisatie die meer dan 500 gezinnen vertegenwoordigt die te maken hebben gehad met een ernstig geweldsmisdrijf. Voor lotgenotencontact en verbetering van de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden.

 • Herlaarhof

  Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Herlaarhof is als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen van klachten als gevolg van trauma bij kinderen en jongeren.

 • I-Psy

  I-psy biedt interculturele psychiatrie. Ze geven specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen en hebben veel ervaring met patiënten van uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden.

 • Interapy

  Interapy biedt een persoonlijke vorm van online psychotherapie waarin je intensief begeleid wordt door een GZ-psycholoog. Psychologen van Interapy hebben veel ervaring met het behandelen van psychisch trauma.

 • Intermetzo Zonnehuizen

  Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum HKJ) stelt diagnoses en behandelt kinderen en jongeren die (vermoedelijk) te maken hebben met traumagerelateerde problematiek. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Kinder- en Jeugdtraumacentrum

  Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt hulp aan kinderen en jongeren die behandeling nodig hebben omdat zij kindermishandeling hebben meegemaakt.

 • Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren

  Het Psychotraumacentrum biedt opvang, diagnostiek en behandeling na een eenmalige schokkende gebeurtenis aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

 • Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers

  De Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers (LOvNG) is een lotgenotenorganisatie voor nabestaanden van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf om het leven zijn gekomen.

 • MIND Korrelatie

  MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch, via chat, Whatsapp en e-mail. De organisatie werkt landelijk.

 • NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

  NOAGG biedt psychiatrische hulpverlening en houdt rekening met de herkomst, normen, waarden en gewoonten van cliënten. NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iranese of Afghaanse achtergrond.

 • Osperon

  Osperon is een instelling die hulp biedt aan mensen met psychische problemen. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma bij mensen met een niet westerse achtergrond.

 • Perspectief Herstelbemiddeling

  Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt slachtoffer-dadercontacten. Slachtoffers en daders komen na een misdrijf met elkaar in contact om vragen te stellen en antwoorden te geven.

 • Praten over Verlies

  Praten over Verlies is een online chat voor mensen die te maken hebben gehad met een verlies. De chat is iedere dag van open van 16.00 tot 22.00 uur. Praten over Verlies is een website van Humanitas en Yarden.

 • Psychotrauma Diagnose Centrum

  Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) voert specialistisch/diagnostisch onderzoek uit naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen.

 • Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen

  Het Psychotraumacentrum van GGZ Rivierduinen is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 • Rouw na Moord

  Een psychologennetwerk, opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen, biedt psychologische hulp aan nabestaanden wiens partner of familielid is omgekomen door moord of doodslag.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Stichting Achter de Regenboog

  Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren in Nederland bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

 • Stichting Centrum’45

  Stichting Centrum’45 is gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en het behandelen van trauma’s bij mensen met complexe psychotraumaklachten. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Stichting Emotionele Support

  Stichting Emotionele Support (Stichting ES) biedt via chat en mail kosteloos en anoniem emotionele support aan mensen die door situatieveranderingen problemen ervaren.

 • Vereniging EMDR Nederland

  De kwaliteitsbewaking van EMDR wordt in Nederland verzorgd door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Via de website van de VEN kun je zoeken naar een erkende en gekwalificeerde EMDR-therapeut bij jou in de buurt.

 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

  De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers. Op de site van de VGCt kun je zoeken naar een erkend en gekwalificeerd therapeut bij jou in de buurt.

 • VVRS

  De Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit is een lotgenoten- en belangenorganisatie voor en door slachtoffers en nabestaanden van geweld. De vereniging organiseert lotgenotencontact en zet zich ook in als belangenbehartiger.