In 2017 kwamen 158 mensen in alle leeftijdscategorieën om het leven door moord of doodslag. Een stijging ten opzichte van 2016. Procentueel gezien waren de meeste slachtoffers in 2017 in de leeftijdscategorie 10-20 jaar, zo bleek uit het rapport van het CBS. Opvallend resultaat is dat 4 op de 10 vrouwelijke slachtoffers is omgebracht door een (ex)partner. Ben je nabestaande, of slachtoffer van poging tot moord? Op SlachtofferWijzer.nl vind je talloze organisaties die ondersteuning kunnen bieden.  

Verschil moord, doodslag en dood door schuld

Om van moord te kunnen spreken moet er voorbedachte rade in het spel zijn. Dit betekent dat de dader bewust heeft nagedacht over het plegen van de moord en de manier waarop. Er is dus sprake van een van tevoren beraamd plan. Wanneer sprake is van een opzettelijke moord, maar geen van tevoren beraamd plan, is sprake van doodslag. Wanneer niet bewust is nagedacht over het plegen van een moord en er ook geen opzettelijkheid in het spel is, is sprake van dood door schuld.

Moord en doodslag in het strafrecht

De maximale straf voor moord is een levenslange gevangenisstraf. Wanneer een tijdelijke gevangenisstraf voor moord wordt opgelegd, is dit een straf van maximaal 30 jaar. Daarnaast zijn er omstandigheden, zoals discriminatie of diefstal, die ervoor kunnen zorgen dat een langere gevangenisstraf wordt opgelegd.

De rechter kan in het geval van doodslag een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar opleggen. Doodslag in combinatie met een ander strafbaar feit, zoals hierboven beschreven, kan ervoor zorgen dat de gevangenisstraf verhoogd wordt tot 30 jaar.

Poging tot moord of doodslag

Er is sprake van poging tot doodslag als er een begin is gemaakt aan de uitvoering. Wanneer iemand dus opzettelijk heeft geprobeerd om iemand van het leven te beroven, is sprake van poging tot doodslag. Hierop staat een straf van maximaal tien jaar (2/3 van de straf die staat op het voltooide delict).

Ik ben slachtoffer van poging tot moord, of nabestaande. Wie kan mij helpen?

Uiteraard is het doen van aangifte in alle gevallen van groot belang. Je kunt telefonisch, online, of op het politiebureau aangifte doen. Ben je nabestaande? Dan is het verwerken en leren omgaan met het verlies vaak een levenslange opgave. Op slachtofferwijzer.nl vind je verschillende instanties die ondersteuning kunnen bieden, of lotgenotencontact en belangenbehartiging faciliteren. De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers is hier een voorbeeld van. Op slachtofferwijzer.nl vind je talloze organisaties die hulp kunnen bieden op emotioneel, praktisch, juridisch en financieel gebied. Weet dat je er niet alleen voor staat.