Bedenktijd

Ben je slachtoffer van mensenhandel? Dan heb je recht om drie maanden tot rust te komen en na te denken over het doen van aangifte. Dat heet ook wel de bedenktijd. Ook als je geen paspoort of verblijfsvergunning hebt. Je verblijft in die periode legaal in Nederland.

Als het nodig is, krijg je tijdens de drie maanden (beschermde) opvang, hulp van een advocaat en andere ondersteuning. Als je vervolgens aangifte doet, of in ieder geval laat weten dat je mee wilt werken aan een strafrechtelijk onderzoek, kunnen de dader(s) worden opgespoord. In deze infographic, gemaakt door LANGZS advocaten, vind je de verschillende stappen die je als slachtoffer doorloopt, van aangifte tot vonnis.

Politie en inspectie SZW

De drie maanden bedenktijd gaan in na een intakegesprek met de politie of de Inspectie SZW. Wil je zo’n gesprek en ben je slachtoffer van seksuele uitbuiting? Dan kan je hiervoor het beste contact leggen met de politie.
Ben je slachtoffer van arbeidsuitbuiting? Dan kan je hiervoor het beste contact opnemen met de Inspectie SZW. Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. Hierbij worden mensen gedwongen om werk te doen onder zeer slechte omstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De Inspectie SZW spoort dit soort misstanden op. Ook houdt de Inspectie SZW toezicht op werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Kenmerken van arbeidsuitbuiting vind je op de site van de inspectie SZW.

Anoniem aangifte doen

Als je een melding wilt doen van een (vermoeden) van mensenhandel en anoniem wilt blijven, kan je terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Anoniem aangifte doen bij de politie kan alleen in bedreigende situaties.

Tijdelijke verblijfsvergunning

Als je niet legaal in Nederland verblijft is het gelukkig mogelijk om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen. Je krijgt deze vergunning als je aangifte doet of als je op een andere manier medewerking wil verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek.
In sommige situaties kan je een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen als je geen aangifte doet of geen medewerking wil verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek. Dit geldt onder andere als er sprake is van ernstige bedreigingen. Je advocaat kan je hierover meer informatie geven.

Permanent verblijf

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kun je als slachtoffer van mensenhandel uiteindelijk het recht krijgen om permanent in Nederland te blijven. Dit kan onder andere als de verdachte onherroepelijk wordt veroordeeld of als het te gevaarlijk is om terug te keren naar je land van herkomst. Ook hierover kan je advocaat meer informatie verstrekken.

Voor meer informatie en advies over aangifte en verblijfsrecht, kan je terecht bij organisaties voor slachtoffers, zoals CoMensha en FairWork.

Rechten strafproces

Na het doen van aangifte, beslist het Openbaar Ministerie of een verdachte wordt vervolgd. Tijdens een strafproces heb je als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals…

 • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • Het recht op gratis rechtsbijstand
  Voor het vinden van een advocaat die is gespecialiseerd in mensenhandelzaken kun je je laten adviseren door Fairwork.
 • Het recht op informatie
  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • Het spreekrecht
  Als slachtoffer heb je het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor jou zijn. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen.

Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Behoorlijke omgang

Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Schadevergoeding

Je kunt om een vergoeding van de geleden schade vragen in het strafproces. Je kunt dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want je voegt jezelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar je toegestuurd zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Een advocaat of een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over de schade.

Meer informatie hierover vind je ook op de website van de Rijksoverheid.

Eerlijk loon

Is er geen strafproces? Dan geldt nog steeds dat je in Nederland recht hebt op een eerlijk loon voor het werk dat je doet. Als je geen of veel te weinig salaris hebt ontvangen, kan je via een advocaat die is gespecialiseerd in arbeidsrecht proberen je onbetaalde salaris alsnog te ontvangen. Voor het vinden van zo’n advocaat kun je hulp krijgen van Fairwork.

Voorzieningen

Je hebt het recht op voorzieningen, zoals het recht op opvang, een uitkering, (medische) zorg en gratis bijstand door een advocaat.

Rechten kinderen en jongeren

Jongeren onder de 18 jaar die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven, hebben vanwege het Kinderrechtenverdrag toch veel rechten, onder andere op het gebied van medische zorg, onderwijs,  opvang en bescherming. Hierover is informatie te vinden op de site www.iLegaalkind.nl en via de organisatie Defence for Children.

 

15 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • CoMensha 

  CoMensha is het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij zijn het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel.

 • Defence for Children 

  Defence for Children komt op voor alle kinderen en hun rechten. Ze richten zich met name op kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn en extra bescherming nodig hebben. Bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children kun je terecht voor (juridische) steun en advies.

 • Fairwork

  FairWork ondersteunt slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Word je uitgebuit op het werk, ontvang je weinig tot geen loon, word je bedreigd, is je paspoort ingenomen? Dit kan betekenen dat je het slachtoffer bent van uitbuiting.

 • Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk

  Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas biedt hulp aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam.

 • HVO-Querido

  HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan verschillende groepen mensen. Het gaat om slachtoffers van mensenhandel, prostituees, dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen in nood, volwassenen en jongeren met psychiatrische of psychosociale problemen en verslaafden.

 • Informatiepunt Detentieverloop 

  Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Advocaten Netwerk voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

  Advocaten die zijn aangesloten bij het LANGZS ondersteunen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven tijdens het strafproces tegen de dader.

 • Meld Misdaad Anoniem

  M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over misdaad, zoals geweld, berovingen, loverboys en wapenbezit. Zo kun je iets doen aan de veiligheid in je omgeving.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Slachtofferloket

  Bij het Slachtofferloket kun je terecht voor informatie, advies en begeleiding tijdens het hele strafproces. De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers te ondersteunen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.