Uitbuiting is een kenmerk van mensenhandel. Op het moment dat je de kracht hebt gehad om hulp te zoeken, heb je misschien maar weinig of geen geld op zak. Heb je hulp nodig bij het regelen van financiële (en andere praktische) zaken? Dan kun je bijvoorbeeld terecht bij een maatschappelijk werker. Als je in een opvanghuis verblijft, is daar meestal ook een maatschappelijk werker aanwezig. Is dat niet het geval, dan kan het opvanghuis je naar een hulpverlener verwijzen. Je kunt ook contact opnemen met CoMensha voor informatie over maatschappelijk werk in je omgeving.

Schadevergoeding

Bepaalde schade kan geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door je eigen verzekering. Bijvoorbeeld via je ziektekostenverzekering bij medische kosten. Het is belangrijk dat de verzekering zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de schade die je hebt geleden. Informatie over het aanvragen van schadevergoeding tijdens een strafproces of informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, vind je onder juridische hulp bij mensenhandel.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als je slachtoffer bent van mensenhandel.

Ook als je geen geldige verblijfsdocumenten hebt, is dit mogelijk. Een advocaat of hulpverlener kan je helpen met het invullen van de formulieren.

 

5 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • CoMensha 

  CoMensha is het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Zij zijn het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel.

 • Fairwork

  FairWork ondersteunt slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Word je uitgebuit op het werk, ontvang je weinig tot geen loon, word je bedreigd, is je paspoort ingenomen? Dit kan betekenen dat je het slachtoffer bent van uitbuiting.

 • Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk

  Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas biedt hulp aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.