Wanneer je onvrijwillig en onder slechte omstandigheden in de prostitutie hebt moeten werken, ben je slachtoffer van mensenhandel in de seksindustrie. Ook wanneer je te maken hebt met een loverboy is hier sprake van. Op SlachtofferWijzer.nl vind je talloze instanties die hulp kunnen bieden op praktisch, juridisch, financieel en emotioneel vlak. Ook vind je hier een lijst met veilige opvangplekken.

Wat is mensenhandel in de seksindustrie?

In Nederland wordt onder mensenhandel in de seksindustrie verstaan: het werven, vervoeren, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang en met het oogmerk op seksuele uitbuiting. Naast geweld, zijn ook machtsoverwicht, misleiding, en/of het afnemen van reisdocumenten middelen om je te dwingen tot seks tegen betaling.

 

Andere vormen van moderne slavernij

Naast  seksuele uitbuiting, komt dit fenomeen ook in andere economische sectoren voor en wordt dan ook wel moderne slavernij genoemd. Hiervan is sprake wanneer je onder extreem slechte omstandigheden en tegen een laag salaris wordt gedwongen om arbeid te verrichten. Ook het verhandelen en vervoeren van mensen met als doel organen uit het lichaam te verwijderen valt onder mensenhandel.

 

Mensenhandel in Nederland

In 2017 werden in Nederland naar schatting zo’n 6250 mensen slachtoffer van mensenhandel. Bijna de helft van de slachtoffers zijn vrouwen die worden uitgebuit in de seksindustrie (Bron). Hiervan is ongeveer de helft minderjarig. Een aantal voorbeelden van instanties die hulp kunnen bieden bij deze moderne vorm van slavernij zijn: CoMensha, Fairwork, Fier.

 

Hoe kan je mensenhandel in de seksindustrie herkennen?

Er zijn verschillende signalen waaraan seksuele uitbuiting herkend kan worden. Hieronder een aantal signalen die kenmerkend zijn voor een slachtoffer van mensenhandel. Het slachtoffer:
  • Heeft plotselinge woede uitbarstingen
  • Heeft sporen van mishandeling of zelfverwonding
  • Is depressief
  • Isoleert zich van anderen
  • Heeft buikpijn of is misselijk
  • Heeft een obsessie met seks
Ga voor een uitgebreide lijst van signalen naar de website van het CKM. Heb je het vermoeden dat je zelf, of iemand in jouw omgeving slachtoffer is geworden? Vraag dan zo snel mogelijk om hulp. Je staat er niet alleen voor.