Wanneer je onvrijwillig en onder slechte omstandigheden in de prostitutie hebt moeten werken, ben je slachtoffer van mensenhandel in de seksindustrie. Ook wanneer je te maken hebt met een loverboy is hier sprake van. Op SlachtofferWijzer.nl vind je talloze instanties die hulp kunnen bieden op praktisch, juridisch, financieel en emotioneel vlak. Ook vind je hier een lijst met veilige opvangplekken.
 

Wat is mensenhandel in de seksindustrie?

In Nederland wordt hieronder verstaan: het werven, vervoeren, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang en met het oogmerk op seksuele uitbuiting. Naast geweld, zijn ook machtsoverwicht, misleiding, en/of het afnemen van reisdocumenten middelen om je te dwingen tot seks tegen betaling.
 

Andere vormen van mensenhandel

Mensenhandel komt ook in andere economische sectoren voor en wordt dan ook wel moderne slavernij genoemd. Hiervan is sprake wanneer je onder extreem slechte omstandigheden en tegen een laag salaris wordt gedwongen om arbeid te verrichten. Ook het verhandelen en vervoeren van mensen met als doel organen uit het lichaam te verwijderen valt onder mensenhandel.
 

Mensenhandel in Nederland

In 2017 werden in Nederland naar schatting zo’n 6250 mensen verhandelt met het oogmerk om uitgebuit te worden (Bron: rapport Nationaal Rapporteur mensenhandel). Bijna de helft van de slachtoffers zijn vrouwen die worden uitgebuit in de seksindustrie. Hiervan is ongeveer de helft minderjarig.
 

Hoe kan je mensenhandel in de seksindustrie herkennen?

Er zijn verschillende signalen waaraan dit herkend kan worden. Hieronder een aantal signalen.

  • Het slachtoffer heeft plotselinge woede-uitbarstingen
  • Het slachtoffer heeft sporen van mishandeling, of zelfverwonding
  • Het slachtoffer is depressief
  • Het slachtoffer isoleert zich van anderen
  • Het slachtoffer heeft buikpijn, of is misselijk
  • Het slachtoffer heeft een obsessie met seks

Voor een meer uitgebreide lijst van signalen van mensenhandel in de seksindustrie zie: maak het zichtbaar.
 

Ik ben slachtoffer van mensenhandel. Wie kan mijn helpen?

Ben je slachtoffer van mensenhandel of heb je het vermoeden bij iemand in jouw omgeving? Vraag dan zo snel mogelijk om hulp. Een aantal voorbeelden van instanties die hulp kunnen bieden  zijn: CoMensha, Fairwork of Fier. Ook vind je op SlachtofferWijzer.nl instanties die een veilig onderkomen bieden, zoals HVO-Querido of de Jade Groep. Naast de genoemde hulporganisaties vind je op SlachtofferWijzer.nl verschillende andere instanties die ondersteuning kunnen bieden wanneer je slachtoffer bent van deze ernstige vorm van uitbuiting. Vind hier snel de hulp die het best bij jou past. Je staat er niet alleen voor.