In gesprek gaan

Als je slachtoffer bent van een medisch incident of het vermoeden hebt dat er een medisch incident is gebeurd, kan het prettig zijn om daarover te kunnen spreken met de arts of het ziekenhuis. Je mag van ze verwachten dat zij het gesprek met je aangaan. Je kunt daartoe ook zelf het initiatief nemen, hoe lastig dit ook kan zijn. Als je niet wordt gehoord, kun je bij het ziekenhuis meestal terecht bij een klachtenfunctionaris. Lees hier meer over op de pagina juridische hulp na een medisch incident.

Regelen van hulp

Misschien heb je na een incident letsel opgelopen waardoor je ondersteuning nodig hebt of verpleging of verzorging. Misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen of kan je hulp krijgen van iemand die werkt bij een vrijwilligersorganisatie.
Voor ondersteuning kan je ook een beroep doen op voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit betreft bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of maaltijdverzorging. Deze voorzieningen kun je aanvragen bij de gemeente.
Verpleging of verzorging thuis kan geboden worden door een zorgaanbieder. Dit valt sinds 1 januari 2015 in het basispakket van je zorgverzekering. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.
Heb je de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig? Dan kan je zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Werk en inkomen

Een medisch incident kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor je inkomsten. Sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. Zelfstandige ondernemers kunnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, als ze die hebben. Meer uitleg over werk en inkomen staat op de site van De Letselschade Raad.

1 relevante hulporganisatiehulporganisatiehulporganisaties

  • Patiëntenfederatie Nederland

    Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Ze vertegenwoordigen ruim 160 patiëntenorganisaties. Bij hun Nationale Zorgnummer kan iedereen terecht met vragen over klachten over de zorg.