Op deze pagina vind je informatie over hoe je schade als gevolg van een medisch incident kan afwikkelen. Misschien wil je (nog) geen schadevergoeding vragen, maar wil je wel een klacht indienen. Kijk dan eens op de pagina juridische hulp na een medisch incident.

Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid geraakt

Een medisch incident kan in ernstige gevallen gevolgen hebben voor je arbeidsgeschiktheid en je inkomsten. Sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. Informeer hiernaar bij personeelszaken, de bedrijfsarts of bij de arbodienst. Ben je zelfstandig ondernemer? Dan kan je je arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, mocht je die hebben. Meer uitleg over werk en inkomen staat op de website van de Letselschade Raad.

Hoe krijg ik een schadevergoeding?

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet vaststaan dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen, waardoor je lichamelijk en/of geestelijk letsel hebt opgelopen. De schade die hieruit voortkomt heet letselschade. Dit kan materiële schade zijn, die bestaat uit kosten die je werkelijk moet maken. Zoals medische kosten, kosten voor een aangepaste woning of auto, verlies van inkomen of hulp in huis die je nodig hebt. Het kan ook immateriële schade zijn, zoals verdriet en/of pijn door wat er is gebeurd. Een vergoeding hiervoor wordt smartengeld genoemd. Om je schade vergoed te krijgen, dient de  zorgverlener n/of zorginstelling aansprakelijk te worden gesteld voor de gevolgen van zijn handelen.

Hoe stel ik de zorgverlener aansprakelijk?

Je kan iemand of een instelling aansprakelijk stellen door een brief te sturen waarin je stelt dat je schade hebt geleden door het handelen van de hulpverlener(s). Meer informatie en voorbeeldbrieven vind je in de brochure schadevergoeding bij een medische fout. De hulpverlener of de instelling waar hij werkt heeft waarschijnlijk een verzekering tegen schade door medische incidenten. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, moet je met de verzekeraar nog overeenstemming bereiken over de hoogte van de schadevergoeding. Indien je met de verzekeraar een akkoord bereikt over de schadevergoeding, dan is daarmee de zaak in principe afgesloten. Een procedure bij de rechter is dan in principe niet meer mogelijk.

Wat is rechtshulpverlening?

Een rechtshulpverlener of belangenbehartiger kan je onder meer advies geven over de haalbaarheid van een schadeclaim, de schade berekenen, onderhandelen en beoordelen of het vergoedingsaanbod van de (aansprakelijkheidsverzekeraar van de) zorginstelling redelijk is.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van hulp bij het afwikkelen van de schade. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je daar een beroep op doen. Ook is het mogelijk dat je recht hebt op gratis rechtshulp omdat je lid bent van een vakbond. Je kunt je ook melden bij de rechtsbijstandverzekering van je naaste, als die is overleden, en vragen wat zij voor je kunnen betekenen.

Je kunt ook zelf een belangenbehartiger inschakelen. Doe je dit, kies dan voor een belangenbehartiger die gespecialiseerd is in letselschade vanwege een medisch incident en zoek deze zorgvuldig uit. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Register Letselschade en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Op de website van De Letselschade Raad staat hier meer informatie over.

Wat kost rechtshulpverlening?

Als je jouw rechtsbijstandverzekering inschakelt betaalt die, afhankelijk van de polisvoorwaarden, meestal de kosten. En misschien heb je als lid van een vakbond recht op gratis rechtshulp.
Als je zelf een belangenbehartiger inschakelt kost dat geld. Maar als de tegenpartij aansprakelijk is, dan moet hij de door jou gemaakte redelijke kosten voor rechtsbijstand vergoeden. Beschik je niet over voldoende financiële middelen? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand wellicht voorzien in het vergoeden van een deel van de kosten. Overleg vooraf met je belangenbehartiger wat je aan juridische kosten kunt verwachten.

Meer informatie over het regelen van schadevergoeding bij een medisch incident vind je onder andere op de website van de Letselschade Raad.

Heeft een nabestaande recht op een schadevergoeding?

Een nabestaande van iemand die (mede) vanwege een medisch incident is overleden en waarvoor de zorginstelling aansprakelijk is gesteld, kan een vergoeding krijgen voor materiële schade. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvaart. Bloedverwanten of aanverwanten van de overledene, en personen die met de overledene in gezinsverband samenwoonden, komen in aanmerking voor compensatie van verlies aan bijdrage in het levensonderhoud. Belangrijkste voorwaarde is dat de overledene in hun levensonderhoud voorzag. Nabestaanden van slachtoffers van ‘dood door schuld’ in de zin van artikel 307 Wetboek van Strafrecht kunnen in aanmerking komen voor tegemoetkoming door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 

10 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • De Geschillencommissie 

  Heb je een klacht en kom je er met jouw zorgaanbieder niet uit? Dan kan je mogelijk terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het behandelen van geschillen met zorgaanbieders.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • De Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman beschermt burgers tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Dat doet hij door klachten van burgers te behandelen en overheidsinstanties uitleg te geven over hoe ze moeten handelen.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Ze vertegenwoordigen ruim 160 patiëntenorganisaties. Bij hun Nationale Zorgnummer kan iedereen terecht met vragen over klachten over de zorg.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.