Ik ben slachtoffer van een medisch incident. Wie kan mij helpen?

De gevolgen van een medisch incident kunnen groot zijn en kunnen een enorme impact hebben op je dagelijks leven en dat van je omgeving. Erkenning, een goede bejegening en de juiste hulp en ondersteuning zijn dan van groot belang. Gelukkig is er hulp beschikbaar, vanuit de zorgverlener, maar ook vanuit onafhankelijke organisaties. Op SlachtofferWijzer.nl vind je verschillende instanties die juridische en/of financiële hulp kunnen bieden na een medisch incident. Naast juridische en financiële hulp, vind je hier ook verschillende organisaties die emotionele of praktische hulp kunnen bieden. Weet dat je er niet alleen voor staat.

Wat is een medisch incident?

Een medisch incident is een onbedoelde gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden. Een calamiteit is een medisch incident dat tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid.

Hoe gaat een zorgverlener met een medisch incident om?

Wanneer er tijdens een medische behandeling fouten zijn gemaakt, mag je van je zorgverlener verwachten dat hij hierover met je in gesprek gaat. In principe moet een (mogelijke) calamiteit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gemeld worden. Wanneer er melding is gedaan, wordt er (in opdracht van de Inspectie) een onderzoek door de zorginstelling uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek moeten ervoor zorgen dat zulke incidenten in de toekomst voorkomen worden. Zorginstellingen gaan verschillend om met het delen van deze onderzoeksrapporten richting de patiënt/cliënt.