Wanneer je bij een medische behandeling schade oploopt door onzorgvuldig en verwijtbaar handelen van de zorgverlener, is sprake van een medisch incident. De gevolgen van een medisch incident kunnen verstrekkend zijn en een enorme impact hebben op je dagelijks leven. Het is belangrijk dat wordt erkend dat er een fout is gemaakt en dat je hier passende hulp voor krijgt. Gelukkig is er hulp beschikbaar, vanuit de zorgverlener, maar ook vanuit onafhankelijke partijen. Op Slachtofferwijzer.nl vind je snel de weg naar de juiste hulp.
 

Hoe gaat een zorgverlener met een medisch incident om?

Wanneer er in de medische behandeling fouten zijn gemaakt, mag je van je zorgverlener verwachten dat hij met je in gesprek gaat. Mogelijk wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt en komt er opheldering over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de vervolgstappen zijn. Natuurlijk is het per zorgverlener verschillend hoe met een klacht wordt omgegaan en of er openheid wordt geboden. Per 1 juli 2017 dienen alle zorgverleners een klachtenfunctionaris in dienst te hebben. Bij een klachtenfunctionaris kun je als patiënt terecht met klachten over de medische behandeling. Een klachtenfunctionaris kan ook bemiddelen in het contact met de zorgverlener en hulp bieden bij het verkrijgen van een (eventuele) schadevergoeding.
 

Ik ben slachtoffer van een medisch incident. Welke overige stappen kan ik ondernemen?

Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kan je terecht voor informatie over het indienen en de afhandeling van klachten in de zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan de afhandeling van een klacht monitoren en toezien op de termijnen en procedure.

Wanneer je er met de zorgverlener niet uitkomt, kan je er ook voor kiezen om je klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bij het Tuchtcollege wordt openheid van de zorgverlener verwacht. Wanneer de tuchtrechter uitspreekt dat er in de behandeling dingen mis zijn gegaan, zou dit in een (eventuele) procedure bij de civiele rechter kunnen helpen.
 

Hoe kan ik de schade door een medisch incident verhalen?

De schade veroorzaakt door een medisch incident kan divers zijn. Je kunt bijvoorbeeld inkomsten verliezen of kosten maken voor een aangepaste woning of huishoudelijke hulp. Natuurlijk kan ook sprake zijn van emotionele schade ten gevolge van het incident, zoals depressiviteit of angst. Voor al deze vormen van schade kun je de zorgverlener aansprakelijk stellen. Dit doe je door een aangetekende brief aan de zorgverlener te sturen. De zorgverlener stuurt je brief dan door aan de verzekeringsmaatschappij, die zal besluiten of ze over zullen gaan tot schadevergoeding en wat de hoogte hiervan zal zijn. Om recht te hebben op een vergoeding van letselschade of smartengeld moet sprake zijn van onzorgvuldig en verwijtbaar handelen door de zorgverlener.
 

Ik ben slachtoffer van een medisch incident. Wie kan mij helpen?

Op Slachtofferwijzer vind je verschillende instanties die juridische en/of financiële hulp kunnen bieden na een medisch incident. Naast juridische en financiële hulp, vind je hier ook verschillende organisaties die emotionele of praktische hulp kunnen bieden. Weet dat je er niet alleen voor staat.