Huisarts raadplegen

Hoe heftig een verkeersongeval ook kan zijn, probeer snel een aantal praktische zaken te regelen. Zo is het verstandig om, als je gewond bent geraakt, naar de huisarts toe te gaan voor lichamelijk onderzoek. Ook als je klachten weinig lijken voor te stellen. Wacht hier niet te lang mee. Het bezoek aan de huisarts is belangrijk voor het verdere verloop van je herstel en voor de latere financiële en juridische afhandeling van het ongeluk.

Regelen van hulp

Misschien heb je na een ongeval letsel opgelopen waardoor je ondersteuning nodig hebt of verpleging of verzorging. Misschien kunnen vrienden, kennissen en familie een handje helpen of kan je hulp krijgen van iemand die werkt bij een vrijwilligersorganisatie.
Voor ondersteuning kan je ook een beroep doen op voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit betreft bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of maaltijdverzorging. Deze voorzieningen kun je aanvragen bij de gemeente.
Verpleging of verzorging thuis kan geboden worden door een zorgaanbieder. Dit valt sinds 1 januari 2015 in het basispakket van je zorgverzekering. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.
Heb je de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig? Dan kan je zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Werk en inkomen

Een verkeersongeval kan in ernstige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid en gevolgen hebben voor je inkomsten. Sommige werkgevers hebben goede voorzieningen en mogelijkheden om je te ondersteunen. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts, de arbodienst of bij personeelszaken. Zelfstandige ondernemers kunnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering inschakelen, als ze die hebben. Meer uitleg over werk en inkomen staat op de site van De Letselschade Raad.

Administratie bijhouden

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van het ongeluk moet maken. Bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. Verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. Hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. Dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.

 

 

4 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ANWB

  De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Ook biedt de ANWB hulp en informatie aan verkeersslachtoffers.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) biedt verkeersslachtoffers en nabestaanden de helpende hand door middel van onder andere juridisch advies en emotionele ondersteuning. Daarnaast organiseert de LOV lotgenotencontact en vraagt ze aandacht voor de belangen van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.