Soorten juridische hulp

Deze pagina geeft informatie over een strafproces en juridische hulp daarbij. Ben je op zoek naar informatie over en hulp bij het afhandelen van schade, klik dan op ‘financiële hulp na een verkeersongeval’.

Seponeren, transactie of vervolgen

Als slachtoffer of nabestaande van een verkeersongeval kun je te maken krijgen met een strafproces tegen een verdachte. Bij ernstige ongevallen maakt de politie een proces-verbaal op en stuurt deze door naar de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie. Als de politie niet ter plekke was, moet je later zelf aangifte doen om het (ernstige) ongeval bij de Officier van Justitie onder de aandacht te brengen. De Officier van Justitie kan besluiten om…

 • de zaak te seponeren (niet verder vervolgen)
 • de verdachte een transactie aan te bieden
 • de verdachte te vervolgen

Een toelichting op deze drie mogelijkheden staat op de website van De Letselschade Raad.
Als de Officier van Justitie besluit om te seponeren of om een transactie aan te bieden en je bent het daar niet mee eens, dan kan je de Officier verzoeken om alsnog tot vervolging over te gaan. Op de website van De Letselschade Raad kun je lezen wat je kunt doen.

Rechten tijdens het strafproces

Als het Openbaar Ministerie besluit om de verdachte te vervolgen, probeert hij aan te tonen dat de verdachte een misdrijf of een overtreding heeft begaan. Tijdens een strafproces heb je als slachtoffer of nabestaande een aantal rechten, zoals…

 • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • Het recht op informatie
  Als je bij de aangifte aangeeft dat je op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijg je op belangrijke momenten informatie. De politie informeert je bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • Het spreekrecht
  Als je spreekrecht hebt, word je hierover geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Hiermee heb je het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor jou zijn. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen.

Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Behoorlijke omgang

Als burger mag je verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met je omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

 

10 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ANWB

  De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Ook biedt de ANWB hulp en informatie aan verkeersslachtoffers.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • Informatiepunt Detentieverloop 

  Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) biedt verkeersslachtoffers en nabestaanden de helpende hand door middel van onder andere juridisch advies en emotionele ondersteuning. Daarnaast organiseert de LOV lotgenotencontact en vraagt ze aandacht voor de belangen van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Slachtofferloket

  Bij het Slachtofferloket kun je terecht voor informatie, advies en begeleiding tijdens het hele strafproces. De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers te ondersteunen.

 • Stichting Processen Verbaal

  De Stichting Processen Verbaal registreert zogenaamde kenmerkenmeldingen-plus en processen-verbaal van (uitsluitend) aanrijdingen en aanvaringen.

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.