Schadevergoeding

Hier vind je informatie over hulp bij het regelen van schadevergoeding voor slachtoffers van een verkeersongeval.
Als je nabestaande bent van iemand die is omgekomen door een ongeluk, kun je voor informatie over hulp bij het afhandelen van schade terecht op de pagina ‘hulp voor nabestaanden’.

Na een verkeersongeval komt er op financieel gebied vaak veel op je af. In bepaalde gevallen is het verhalen van schade best eenvoudig, in andere gevallen is het ingewikkeld en duurt het lang. Gelukkig zijn er professionals die je kunnen en willen helpen.

Administratie bijhouden

Je doet er goed aan om een overzicht bij te houden van alle kosten die je als gevolg van het ongeluk moet maken. Bewaar dus zo veel mogelijk rekeningen en bonnen. Ze kunnen als bewijs dienen voor de geleden schade. Verder kan het zinvol zijn om een medisch dagboek bij te houden. Hierin schrijf je hoe het met je gezondheid gaat en wanneer je een arts of specialist hebt bezocht. Dit dagboek kan later handig zijn bij het beantwoorden van vragen over jouw gezondheid en herstelproces.

Breng je verzekering(en) op de hoogte

Was je als bestuurder van een auto of ander motorvoertuig betrokken bij het verkeersongeluk? Meld het ongeluk dan bij je eigen autoverzekering.
Voor elke betrokkene bij een ongeval is het verstandig om in kaart te brengen op welke verzekeringen je aanspraak kan maken en je daar op korte termijn te melden. Mogelijkheden zijn onder andere de rechtsbijstandverzekering, zorgverzekering, ongevallenverzekering en inzittendenverzekering. Slachtofferhulp Nederland kan je daarbij helpen.

Afwikkelen voertuigschade

Als je je voertuigschade zelf hebt veroorzaakt kan je zelf voor deze schade verzekerd zijn. Meer informatie vind je op de website van de ANWB.
Is je voertuigschade (gedeeltelijk) veroorzaakt door de tegenpartij? Dan dient de tegenpartij aansprakelijk te worden gesteld. Heb je een allrisk dekking of een rechtsbijstandsverzekering? Dan doen zij dit voor je. Op de website van de ANWB vind je meer informatie over het claimen van schade.
Voor gratis advies kun je terecht bij, als je lid bent, de ANWB. Gratis hulp kun je ook krijgen van bijvoorbeeld je eigen verzekering en het Juridisch Loket.

Letselschade

Als slachtoffer van een verkeersongeval kun je ook te maken krijgen met schade als gevolg van het lichamelijk en/of geestelijk letsel. Onder letselschade vallen veel kosten, zoals de aanschaf van medicijnen, het vervoer van en naar het ziekenhuis, de huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning en het verlies van arbeidsvermogen – mocht je door het ongeval geen of minder inkomsten verdienen. Onder letselschade valt ook smartengeld. Smartengeld is bedoeld als vergoeding voor geleden pijn, verdriet en ongemak dat het ongeval veroorzaakt.

Afwikkelen letselschade

Het afwikkelen van lichte letselschade (kneuzingen en blauwe plekken) kan je meestal zelf doen. Informatie hierover vind je in de wegwijzer voor verkeersslachtoffers van de ANWB.
In andere gevallen is het meestal nodig om een belangenbehartiger in te schakelen. Het is aan te raden om altijd (dus ook bij lichte letselschade) met de ANWB Verkeersslachtofferlijn te overleggen of het inschakelen van een belangenbehartiger raadzaam is. Dit is, ook voor niet-leden, gratis.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van hulp bij het afhandelen van letselschade. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je daar een beroep op doen. Mogelijk is rechtsbijstand bij je autoverzekering inbegrepen. Ook is het mogelijk dat je recht hebt op gratis rechtshulp omdat je lid bent van een vakbond.
Je kunt ook altijd zelf hulp inschakelen. Doe je dit, kies dan voor een in letselschade gespecialiseerde belangenbehartiger en zoek deze zorgvuldig uit. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Register Letselschade en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).
Bij de Verkeersslachtofferlijn van de ANWB kun je terecht met alle vragen over letselschade. Dit is gratis, ook voor niet-leden. Ze kunnen ook helpen met het maken van een keuze voor deskundige hulp en je informeren over de mogelijke kosten voor het inschakelen van die hulp.

Kosten belangenbehartiger

Als je jouw rechtsbijstandverzekering inschakelt betaalt die, afhankelijk van de polisvoorwaarden, meestal de kosten. En misschien heb je als lid van een vakbond recht op gratis rechtshulp. Als je zelf een belangenbehartiger inschakelt kost dat geld. Maar als de tegenpartij aansprakelijk is, dan moet hij de door jou gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. Beschik je niet over voldoende financiële middelen? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand wellicht voorzien in het vergoeden van een deel van de kosten. Overleg vooraf met je belangenbehartiger wat je aan juridische kosten kunt verwachten.

Oneens met tegenpartij

Als je (of degene die jou helpt) er niet uitkomt met de tegenpartij kan je indien nodig het Kifid inschakelen.

Civiele procedure

Ben je het oneens met de tegenpartij, dan kun je de situatie eventueel ook voorleggen aan de rechtbank. Het is onder andere ook mogelijk om een specifiek geschilpunt aan de rechter voor te leggen (deelgeschilprocedure) of een kort geding in te stellen. Op de website van De Letselschade Raad staat meer informatie.
Het is verstandig om juridisch advies in te winnen voordat je naar de rechtbank gaat. Dit kan bijvoorbeeld via (als je die hebt) je rechtsbijstandsverzekeraar, je belangenbehartiger, de Verkeersslachtofferlijn van de ANWB of Slachtofferhulp Nederland.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nabestaanden van slachtoffers van ‘dood door schuld’ schuld’ in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 kunnen in aanmerking komen voor uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 

13 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ANWB

  De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Ook biedt de ANWB hulp en informatie aan verkeersslachtoffers.

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid.

 • Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) biedt verkeersslachtoffers en nabestaanden de helpende hand door middel van onder andere juridisch advies en emotionele ondersteuning. Daarnaast organiseert de LOV lotgenotencontact en vraagt ze aandacht voor de belangen van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

 • Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars

  Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars zorgt ervoor dat schaden die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt, volgens het Nederlands recht worden afgehandeld.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Stichting Processen Verbaal

  De Stichting Processen Verbaal registreert zogenaamde kenmerkenmeldingen-plus en processen-verbaal van (uitsluitend) aanrijdingen en aanvaringen.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.

 • Waarborgfonds Motorverkeer

  Het Waarborgfonds Motorverkeer fungeert als vangnet voor mensen die door een verkeersongeluk schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar.