Financiële hulp als nabestaande van een verkeersslachtoffer 

Bekijk hulporganisaties

Schadevergoeding nabestaanden

Als nabestaande van iemand die is omgekomen door een verkeersongeval kun je aanspraak maken op een schadevergoeding. Denk hierbij aan de echtgenoot en de minderjarige kinderen van het slachtoffer. Maar het kan ook bijvoorbeeld de ouders, volwassen (studerende) kinderen of een samenwonende partner betreffen. Deze pagina wijst je de weg wat betreft het regelen van schadevergoeding.
Voor informatie op praktisch, juridisch en emotioneel gebied kun je terecht op de betreffende pagina’s (zie hiernaast).

Welke schade wel of niet

Informatie over welke schade je vergoed kunt krijgen en over wie de schade vergoedt, kun je vinden in de wegwijzer voor verkeersslachtoffers van de ANWB. Je kan ook gratis contact opnemen met de ANWB Verkeersslachtofferlijn (ook voor niet-leden).

Administratie bijhouden

Het is belangrijk de rekeningen en bonnen van je gemaakte kosten te bewaren. Je moet namelijk aantonen dat je daadwerkelijk kosten hebt gemaakt. Zonder deze bewijzen kan er discussie ontstaan tussen jou en de verzekeraar van de tegenpartij.

Wie vergoedt de schade?

Als nabestaande van een verkeersslachtoffer kan je te maken krijgen met extra kosten en met het plotseling wegvallen van inkomsten. Via particuliere verzekeringen, sociale verzekeringen en de werkgever van de overledene kun je aanspraak maken op een vergoeding of overlijdensuitkering. Is er een aansprakelijke tegenpartij, dan kun je bij hem de schade claimen die je elders niet vergoed krijgt. In de wegwijzer voor verkeersslachtoffers van de ANWB vind je enkele voorbeelden van particuliere- en sociale verzekeringen waar je een beroep op kunt doen. Je kan ook altijd (ook als je geen lid bent) gratis contact opnemen met de Verkeersslachtofferlijn van de ANWB.

Hulp van een belangenbehartiger

Je kan als nabestaande hulp inschakelen van een belangenbehartiger bij de afwikkeling van de schade. Bijstand van een belangenbehartiger is erg belangrijk, want als nabestaande kom je in een onbekende situatie terecht. En het berekenen van schadevergoeding als compensatie voor het levensonderhoud van de achtergebleven echtgenoot en/of kinderen is niet gemakkelijk. Voor meer informatie kun je gratis contact opnemen met de Verkeersslachtofferlijn van de ANWB (ook voor niet-leden).
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van hulp bij het afhandelen van de schade. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je daar een beroep op doen. Mogelijk is rechtsbijstand bij je autoverzekering inbegrepen. Ook is het mogelijk dat je recht hebt op gratis rechtshulp omdat je lid bent van een vakbond. Je kunt je, als de overledene die had afgesloten, ook melden bij zijn/haar rechtsbijstandverzekering en vragen wat ze voor je kunnen betekenen.
Je kunt ook altijd zelf hulp inschakelen. Doe je dit, kies dan voor een deskundige belangenbehartiger en zoek deze zorgvuldig uit. Let er in ieder geval op dat je iemand kiest die is aangesloten bij het Register Letselschade en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).
Bij de Verkeersslachtofferlijn van de ANWB kun je terecht met alle vragen over het afwikkelen van de schade. Dit is gratis, ook voor niet-leden. Ze kunnen ook helpen met het maken van een keuze voor deskundige hulp en je informeren over de mogelijke kosten voor het inschakelen van die hulp.

Kosten belangenbehartiger

Als je een rechtsbijstandverzekering inschakelt betaalt die, afhankelijk van de polisvoorwaarden, meestal de kosten. En misschien heb je als lid van een vakbond recht op gratis rechtshulp. Als je zelf een belangenbehartiger inschakelt kost dat geld. Maar als de tegenpartij aansprakelijk is, dan moet hij de door jou gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. Beschik je niet over voldoende financiële middelen? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand wellicht voorzien in het vergoeden van een deel van de kosten. Overleg vooraf met je belangenbehartiger wat je aan juridische kosten kunt verwachten.

Oneens met tegenpartij

Als je (of degene die jou helpt) er niet uitkomt met de tegenpartij zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder de volgende. Je kan proberen het conflict via bemiddeling of mediation op te lossen. Dit kan onder andere door Kifid in te schakelen.

Civiele procedure

Ben je het oneens met de tegenpartij, dan kun je de situatie eventueel ook voorleggen aan de rechtbank. Het is onder andere ook mogelijk om een specifiek geschilpunt aan de rechter voor te leggen (deelgeschilprocedure) of een kort geding in te stellen. Op de website van De Letselschade Raad staat meer informatie.
Het is verstandig om juridisch advies in te winnen voordat je naar de rechtbank gaat. Dit kan bijvoorbeeld via (als je die hebt) je rechtsbijstandsverzekeraar, je belangenbehartiger, de Verkeersslachtofferlijn van de ANWB of Slachtofferhulp Nederland.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nabestaanden van slachtoffers van ‘dood door schuld’ schuld’ in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 kunnen in aanmerking komen voor uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 

11 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ANWB

  De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Ook biedt de ANWB hulp en informatie aan verkeersslachtoffers.

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid.

 • Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) biedt verkeersslachtoffers en nabestaanden de helpende hand door middel van onder andere juridisch advies en emotionele ondersteuning. Daarnaast organiseert de LOV lotgenotencontact en vraagt ze aandacht voor de belangen van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

 • Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars

  Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars zorgt ervoor dat schaden die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt, volgens het Nederlands recht worden afgehandeld.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Stichting Processen Verbaal

  De Stichting Processen Verbaal registreert zogenaamde kenmerkenmeldingen-plus en processen-verbaal van (uitsluitend) aanrijdingen en aanvaringen.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.

 • Waarborgfonds Motorverkeer

  Het Waarborgfonds Motorverkeer fungeert als vangnet voor mensen die door een verkeersongeluk schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar.