Wat kan je zelf doen?

Veel slachtoffers en nabestaanden hebben er baat bij om over het ongeval en de gevolgen ervan te praten. Dat kan bijvoorbeeld bij familie en vrienden. Misschien wil je graag met iemand spreken die niet te dicht bij je staat. Hieronder vind je bij ‘Algemeen’ en ‘Online’ onder andere verschillende organisaties waar mensen werken bij wie je jouw verhaal kwijt kan. Je kan ook contact opnemen met je huisarts.

Terug het verkeer in

De een kent na een verkeersongeval een periode van schrik en onzekerheid, een ander durft de auto niet meer in. De belemmeringen en/of angsten die na een verkeersongeval kunnen ontstaan, verschillen per slachtoffer. Er zijn speciale rijtrainingen om te leren omgaan met angsten en belemmeringen en jezelf weer veilig te voelen in het verkeer. De instructeurs van deze trainingen zijn geschoold in de begeleiding van bestuurders met emotionele/psychische problemen. Via Slachtofferhulp Nederland kun je hier meer informatie over krijgen. Hou je na het ongeval blijvende lichamelijke of geestelijke beperkingen over dan wil dat niet automatisch zeggen dat je geen auto meer mag of kunt rijden. Meer informatie vind je in de wegwijzer voor verkeersslachtoffers van de ANWB.

Behandeling

Als je vastloopt in de verwerking van het verkeersongeval kan een behandeling van je klachten uitkomst bieden. De huisarts is vaak in staat om je door te verwijzen naar de juiste, gespecialiseerde behandelaar. Bij je verzekering kun je nagaan in hoeverre de kosten voor de behandeling worden vergoed.
Behandeling van klachten na schokkende gebeurtenissen wordt in vele soorten en maten aangeboden. Er zijn echter grote verschillen in de kwaliteit die je kunt verwachten. Het is niet altijd eenvoudig om een inschatting van de kwaliteit van de behandeling en de therapeut te maken. Het is wel belangrijk om een zorgvuldige keuze te maken. Het helpt om te weten dat in Nederland twee therapieën worden aangeboden die hun waarde volgens de wetenschap hebben bewezen. Dit zijn EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en Cognitieve Gedragstherapie.
Een EMDR-therapeut die een erkende opleiding heeft gedaan kun je vinden via de Vereniging EMDR Nederland en een cognitief gedragstherapeut met een erkende opleiding via de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. Hieronder vind je bij ‘Behandeling’ een aantal behandelcentra met een specialisme.

(Lotgenoten)contact

Het kan fijn zijn om de ervaringen van lotgenoten te vernemen en eventueel jouw ervaringen te delen. Hieronder bij ‘Lotgenoten’ vind je een aantal mogelijkheden hiertoe.
Wil je in gesprek met de tegenpartij? Dan kan je terecht bij Perspectief Herstelbemiddeling. In dit animatiefilmpje laten zij duidelijk zien wat zij voor jou kunnen betekenen.

30 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

Filter op type
 • ANWB

  De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Ook biedt de ANWB hulp en informatie aan verkeersslachtoffers.

 • De Evenaar 

  De Evenaar behandelt mensen met een andere culturele achtergrond die te maken hebben met psychische problemen. Zoals angst, depressie of klachten door traumatische gebeurtenissen. Soms ook migratieproblemen.

 • De Kindertelefoon 

  Bij De Kindertelefoon kun je als kind of jongere terecht om in vertrouwen te praten over een probleem waarbij je hulp, advies of informatie nodig hebt. Word je bijvoorbeeld gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je terecht bij De Kindertelefoon.

 • Herlaarhof

  Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Herlaarhof is als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) gespecialiseerd in het in kaart brengen en behandelen van klachten als gevolg van trauma bij kinderen en jongeren.

 • Hulplijn Amsterdam

  Hulplijn Amsterdam (voorheen Sensoor Amsterdam) is al meer dan 50 jaar dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk telefoon- of chatgesprek.

 • I-Psy

  I-psy biedt interculturele psychiatrie. Ze geven specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen en hebben veel ervaring met patiënten van uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden.

 • Interapy

  Interapy biedt een persoonlijke vorm van online psychotherapie waarin je intensief begeleid wordt door een GZ-psycholoog. Psychologen van Interapy hebben veel ervaring met het behandelen van psychisch trauma.

 • Intermetzo Zonnehuizen

  Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum HKJ) stelt diagnoses en behandelt kinderen en jongeren die (vermoedelijk) te maken hebben met traumagerelateerde problematiek. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Kinder- en Jeugdtraumacentrum

  Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) biedt hulp aan kinderen en jongeren die behandeling nodig hebben omdat zij kindermishandeling hebben meegemaakt.

 • Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren

  Het Psychotraumacentrum biedt opvang, diagnostiek en behandeling na een eenmalige schokkende gebeurtenis aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

 • Landelijk Steunpunt Verlies

  Het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) biedt op emotioneel en op zakelijk gebied hulp en advies aan mensen die een dierbare hebben verloren door overlijden.

 • Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers

  De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) biedt verkeersslachtoffers en nabestaanden de helpende hand door middel van onder andere juridisch advies en emotionele ondersteuning. Daarnaast organiseert de LOV lotgenotencontact en vraagt ze aandacht voor de belangen van verkeersslachtoffers en nabestaanden.

 • MIND Korrelatie

  MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch, via chat, Whatsapp en e-mail. De organisatie werkt landelijk.

 • NOAGG Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

  NOAGG biedt psychiatrische hulpverlening en houdt rekening met de herkomst, normen, waarden en gewoonten van cliënten. NOAGG richt zich in het bijzonder op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iranese of Afghaanse achtergrond.

 • Osperon

  Osperon is een instelling die hulp biedt aan mensen met psychische problemen. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het behandelen van trauma bij mensen met een niet westerse achtergrond.

 • Perspectief Herstelbemiddeling

  Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt slachtoffer-dadercontacten. Slachtoffers en daders komen na een misdrijf met elkaar in contact om vragen te stellen en antwoorden te geven.

 • Praten over Verlies

  Praten over Verlies is een online chat voor mensen die te maken hebben gehad met een verlies. De chat is iedere dag van open van 16.00 tot 22.00 uur. Praten over Verlies is een website van Humanitas en Yarden.

 • Psychotrauma Diagnose Centrum

  Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) voert specialistisch/diagnostisch onderzoek uit naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen.

 • Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen

  Het Psychotraumacentrum van GGZ Rivierduinen is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 • De Luisterlijn

  De Luisterlijn is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek met echte aandacht. Dat kan per telefoon, per mail en bepaalde tijden ook per chat.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Stichting Achter de Regenboog

  Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren in Nederland bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

 • Stichting Centrum’45

  Stichting Centrum’45 is gespecialiseerd in het stellen van diagnoses en het behandelen van trauma’s bij mensen met complexe psychotraumaklachten. Ongeacht waar je in Nederland woont kan je er terecht.

 • Stichting Emotionele Support

  Stichting Emotionele Support (Stichting ES) biedt via chat en mail kosteloos en anoniem emotionele support aan mensen die door situatieveranderingen problemen ervaren.

 • Telefonische Hulpdienst Utrecht

  De Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, dat altijd anoniem is. Tijdens openingsuren is de Telefonische Hulpdienst Utrecht ook bereikbaar via de chat.

 • Vereniging EMDR Nederland

  De kwaliteitsbewaking van EMDR wordt in Nederland verzorgd door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Via de website van de VEN kun je zoeken naar een erkende en gekwalificeerde EMDR-therapeut bij jou in de buurt.

 • Vereniging Ouders van een Overleden Kind

  De Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven bieden aan lotgenoten. Broers en zussen kunnen ook bij de vereniging terecht.

 • Vereniging Verkeersslachtoffers

  De Vereniging Verkeersslachtoffers is een lotgenotenvereniging van en voor verkeersslachtoffers, nabestaanden van een dodelijk verkeersongeval, hun partners, familie en vrienden.

 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

  De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de onafhankelijke wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers. Op de site van de VGCt kun je zoeken naar een erkend en gekwalificeerd therapeut bij jou in de buurt.

 • Whiplash Stichting Nederland

  De Whiplash Stichting Nederland zet zich actief in voor de (h)erkenning van het whiplashsyndroom en het versterken van de positie van whiplashpatiënten door het coachen en begeleiden van mensen die te maken hebben met de gevolgen van whiplash.