Soorten ouderenmishandeling

In Nederland wordt naar schatting één op de twintig ouderen mishandeld. En wellicht zijn het er nog veel meer. Er zijn allerlei soorten ouderenmishandeling, bijvoorbeeld:

 • Bedreigingen
 • Lichamelijke mishandeling, zoals slaan, knijpen of vastbinden.
 • Psychische mishandeling zoals pesten, bedreigen, afsnauwen of uitschelden.
 • Seksueel misbruik.
 • Verwaarlozing, zoals het niet geven van eten en drinken.
 • Diefstal van geld of eigendommen.
 • Ontnemen van rechten zoals het weghouden van bezoek en post.

Veiligheid

De politie kan maatregelen nemen ter bescherming van u en eventuele andere gezinsleden. U kan de politie vragen wat ze voor u en uw veiligheid kunnen doen. Er is de optie, als de pleger bij u in huis woont, dat hem/haar een huisverbod wordt opgelegd. Is er sprake van acute dreiging of een onhoudbare crisissituatie? Bel de politie dan via 112.

Bespreek het

Ouderenmishandeling stopt niet vanzelf. U kunt zelf iets doen. Maak het bespreekbaar met iemand uit uw omgeving die u vertrouwt of bijvoorbeeld met uw huisarts.
U kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis. De medewerkers bieden u een luisterend oor, advies en hulp. Als het nodig is onderzoeken ze wat er aan de hand is, doorbreken ze onveilige situaties en organiseren ze de juiste hulp. Ook als u twijfelt of u slachtoffer bent van ouderenmishandeling kan u contact opnemen met Veilig Thuis.

Informatie

Veel informatie over ouderenmishandeling is te vinden op www.huiselijkgeweld.nl.

2 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.