Ouderenmishandeling gebeurt meestal door iemand uit de privékring of door iemand uit de zorg.

Klacht indienen over zorgverlener

Gebeurt of gebeurde de ouderenmishandeling door een medewerker in de zorg? Of verwijt u een medewerker in de zorg dat deze de mishandeling niet heeft gesignaleerd of niets met de signalen heeft gedaan?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden. De bekendste zijn:

Voor welke mogelijkheid/mogelijkheden u het beste kan kiezen is afhankelijk van wat u wilt bereiken. Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u meer informatie over deze mogelijkheden.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Ze informeren over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden vragen en helpen met praktische tips. Als u dat wilt, houden ze in de gaten of zorginstellingen uw klacht tijdig afhandelen.

Huisverbod

De politie kan u meer informatie geven over het opleggen van een huisverbod. Informatie hierover is te vinden op www.huiselijkgeweld.nl.

Aangifte doen

Of de pleger wel of niet in de zorg werkt, er kan reden zijn om aangifte te doen tegen hem of haar. Het is voor veel mensen een lastige beslissing of ze dit wel of niet gaan doen. Voor hulp bij het nemen van deze beslissing kan u terecht bij Veilig Thuis of bij Slachtofferhulp Nederland.

Schadevergoeding

Na het doen van aangifte, beslist het Openbaar Ministerie of een verdachte wordt vervolgd. Als slachtoffer van ouderenmishandeling kunt u tijdens het strafproces om een vergoeding van de geleden schade vragen. U kan de schadevergoeding schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Het formulier wordt automatisch naar u toegestuurd zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Een juridisch medewerker of een advocaat kan u bij het voegen helpen. Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.
Informatie over andere mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen, zoals via uw verzekering, vindt u op de pagina financiële hulp vanwege ouderenmishandeling.

Rechten

Tijdens een strafproces heeft u als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals…

 • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • Het recht op informatie
  Als u bij de aangifte aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijgt u op belangrijke momenten informatie. De politie informeert u bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • Het spreekrecht
  Als u spreekrecht hebt, wordt u hierover geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Hiermee heeft u het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor u zijn. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen.
 • Het recht op (gratis) rechtsbijstand

Meer informatie hierover vind u op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid. Informatie over wat het Openbaar Ministerie voor je kan doen vind je op de website van het Openbaar Ministerie.

Rechtsbijstand

U kunt juridische hulp inschakelen. Dit kan onder andere bestaan uit uitleg over het strafproces, toezien op uw belangen en rechten en hulp bij het claimen van schadevergoeding (voegen).

U kunt voor juridische ondersteuning tijdens het strafproces terecht bij een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Deze ondersteuning is gratis.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u uiteraard nagaan wat uw rechtsbijstandsverzekeraar kan betekenen.

U kunt ook kiezen voor een advocaat. Als u slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf is ondersteuning van een advocaat in veel gevallen gratis. Uw inkomen speelt hierbij geen rol. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u gratis ondersteuning door een advocaat kan krijgen. Het Juridisch Loket of de advocaat die u overweegt in te schakelen kan u hierover meer informatie verschaffen.
Komt u hiervoor niet in aanmerking? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch een advocaat in te schakelen. Als u een rechtsbijstandsverzekeraar hebt, kunt u nagaan of die de kosten voor de advocaat vergoedt. Heeft u een laag inkomen, dan kan in bepaalde gevallen de Raad voor Rechtsbijstand de advocaatkosten betalen. Zelf betalen voor de advocaat is natuurlijk ook mogelijk.
Schakelt u een advocaat in, maak dan een zorgvuldige keuze. Het Juridisch Loket kan u hierbij helpen. Overleg vooraf met de advocaat over wat u aan kosten kunt verwachten.

Behoorlijke omgang

Als burger mag u verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met u omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. U kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

 

12 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • De Geschillencommissie 

  Heb je een klacht en kom je er met jouw zorgaanbieder niet uit? Dan kan je mogelijk terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het behandelen van geschillen met zorgaanbieders.

 • Informatiepunt Detentieverloop 

  Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) informeert slachtoffers en nabestaanden van zeer ernstige delicten over het verloop van de straf die door de rechter is uitgesproken.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Landelijk Advocaten Netwerk voor Geweld en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

  Advocaten die zijn aangesloten bij het LANGZS ondersteunen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven tijdens het strafproces tegen de dader.

 • Landelijk Meldpunt Zorg

  Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt informeert over mogelijkheden om je klacht op te lossen, beantwoordt vragen en helpt met praktische tips.

 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Ze vertegenwoordigen ruim 160 patiëntenorganisaties. Bij hun Nationale Zorgnummer kan iedereen terecht met vragen over klachten over de zorg.

 • Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen

  Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) houdt het slachtoffer op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Slachtofferloket

  Bij het Slachtofferloket kun je terecht voor informatie, advies en begeleiding tijdens het hele strafproces. De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers te ondersteunen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.