Curator of bewindvoerder

Wordt er geld van u gestolen, of worden uw financiën niet correct beheerd? Dan kan als oplossing een curator of bewindvoerder worden aangesteld. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Schadevergoeding strafproces

Informatie over het aanvragen van schadevergoeding tijdens een strafproces vindt u onder juridische hulp na ouderenmishandeling.

Verzekering

Verder kan schade geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door uw eigen verzekering. Bij medische kosten bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat u uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de schade die u heeft geleden.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

U kunt in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Aansprakelijk stellen

U kunt ook de pleger persoonlijk aansprakelijk stellen voor uw schade. Als de pleger werkt voor een instelling, bijvoorbeeld een thuiszorginstelling, kan u de instelling aansprakelijk stellen. Als het een hulpverlener betreft die als zelfstandige in een instelling werkt, kunt u zowel de hulpverlener als de instelling aansprakelijk stellen.
U kan hiervoor een belangenbehartiger inschakelen. Deze kan u onder meer advies geven over de haalbaarheid van een schadeclaim, de schade berekenen, onderhandelen en beoordelen of het vergoedingsaanbod van de tegenpartij redelijk is.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het krijgen van hulp bij het afwikkelen van de schade. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt, kunt u daar een beroep op doen.
U kan ook zelf een belangenbehartiger inschakelen. Doet u dit, maak dan een zorgvuldige keuze. Schakelt u een belangenbehartiger in die gespecialiseerd is in letselschade, let er dan in ieder geval op dat u iemand kiest die is aangesloten bij het Register Letselschade en/of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en/of de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Op de website van De Letselschade Raad staat hier meer informatie over.

Kosten belangenbehartiger

Als u uw rechtsbijstandverzekering inschakelt betaalt die, afhankelijk van de polisvoorwaarden, meestal de kosten. Als u zelf een belangenbehartiger inschakelt kost dat geld. Maar als de tegenpartij aansprakelijk is, dan moet hij de door u gemaakte redelijke kosten voor rechtsbijstand vergoeden. Beschikt u niet over voldoende financiële middelen? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand wellicht voorzien in het vergoeden van een deel van de kosten. Overleg vooraf met uw belangenbehartiger wat u aan juridische kosten kunt verwachten.

 

10 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • ASP Advocaten

  Bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn gespecialiseerde letselschade advocaten aangesloten, die uitsluitend werken voor letselschadeslachtoffers.

 • De Geschillencommissie 

  Heb je een klacht en kom je er met jouw zorgaanbieder niet uit? Dan kan je mogelijk terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het behandelen van geschillen met zorgaanbieders.

 • De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken en werkt daarbij samen met alle betrokken partijen. Aan mensen met letselschade biedt De Letselschade Raad relevante informatie en een vraagbaak.

 • Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Vanuit 30 vestigingen staan 250 juristen klaar om via de website, de telefoon of in een vestiging informatie en praktische tips te geven.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

 • Patiëntenfederatie Nederland

  Patiëntenfederatie Nederland komt op voor de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Ze vertegenwoordigen ruim 160 patiëntenorganisaties. Bij hun Nationale Zorgnummer kan iedereen terecht met vragen over klachten over de zorg.

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

  Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) zijn alleen specialisten aangesloten die als advocaat zijn opgeleid en die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades.