Huisarts

Heb je lichamelijk letsel? Dan kan de huisarts lichamelijk onderzoek doen, mogelijke verwondingen vaststellen en behandelen. Dit lichamelijke onderzoek kan ook zinvol zijn voor het verzamelen van bewijsmateriaal voor als je (later) aangifte wilt doen van de mishandeling en voor een mogelijke schadevergoeding. 

Hulp bij praktische zaken

Het hulpaanbod voor slachtoffers van huiselijk geweld vind je elders op deze site. 
Betreft de mishandeling waar jij slachtoffer van bent geen huiselijk geweld? Dan kun je altijd een beroep doen op Slachtofferhulp Nederland. Zij kunnen je gratis helpen met het regelen van allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren en het in kaart brengen van de schade. Om hulp in te schakelen, hoef je geen aangifte te doen bij de politie. Toch heeft het doen van aangifte wel nut. Meer informatie over het doen van aangifte vind je onder juridische hulp na mishandeling. 

Als je jonger dan 18 jaar bent

Ben je jonger dan 18 jaar? Heb je te maken (gehad) met mishandeling of maak je je zorgen om iemand die je kent? Bekijk dan eens deze website van het Klokhuis over kindermishandeling. 

 

4 relevante hulporganisatieshulporganisatiehulporganisaties

 • Anti Discriminatie Bureau

  In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus (ADB). Antidiscriminatiebureaus zijn erop gericht mensen te helpen die zich gediscrimineerd voelen.

 • Fier

  Fier is expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het hulpaanbod bestaat onder andere uit advies (telefonisch en online), begeleiding, veilige opvang en behandeling.

 • Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland ondersteunt in heel Nederland slachtoffers bij het verwerken van een gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. Zij zijn er gratis voor slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen.

 • Veilig Thuis

  Bij Veilig Thuis kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld en/of kindermishandeling.